Læreplankoblet

Ulike sentralmål

Aktivitet

Denne oppgaven bygger på G, T og M, så det kan være lurt å arbeide med den først.

Her ser du et sett med fem tall:
 

Fem tall på rad

Både gjennomsnittet, typetallet, medianen og variasjonsbredden er 5.

Kan du finne andre sett med fem positive heltall der
gjennomsnitt = typetall = median = variasjonsbredde

Kan du finne sett av fem positive heltall der

 • typetall < median < gjennomsnitt
 • typetall < gjennomsnitt < median
 • gjennomsnitt < typetall < median
 • gjennomsnitt < median < typetall
 • median < typetall < gjennomsnitt
 • median < gjennomsnitt < typetall

Ikke alle disse er mulig med sett av fem tall. Kan du forklare hvorfor?

 • Vis at noen av dem er mulig med bare fire tall.
 • Vis at alle er mulig med seks tall.

Om du liker denne oppgaven, kan du også prøve Fjern et tall

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Aktiviteten legger til rette for utforsking, resonnering og argumentasjon. I tillegg kan den være med på å utvide elevenes forståelse av begrepene gjennomsnitt, typetall, median og variasjonsbredde.

 

Mulig tilnærming

Skriv opp tallene 2, 5, 5, 6, 7 på tavla. Be elevene finne gjennomsnitt, typetall, median og variasjonsbredde. Når elevene svarer, be dem om å repetere hvordan de fant de ulike sentralmålene.

La elevene arbeide to eller tre sammen, og be dem om å finne andre sett med fem heltall der gjennomsnitt, typetall, median og variasjonsbredde er den samme.

Når elevene har funnet noen, kan du samle dem og ta en gjennomgang i plenum over hvilke de har funnet. Be dem reflektere over hva det var viktig å tenke på for å løse oppgaven.

La elevene arbeide videre med neste utfordring. Her kan du enten skrive opp alle problemstillingene på tavla og la elevene velge selv hvilke de vil prøve på, eller gi ulike oppgaver til forskjellige elevpar. For eksempel kan noen par arbeide med første problemstilling, noen med andre osv.

Kan du finne fem positive heltall der

 • typetall < median < gjennomsnitt
 • typetall < gjennomsnitt < median
 • gjennomsnitt < typetall < median
 • gjennomsnitt < median < typetall
 • median < typetall < gjennomsnitt
 • median < gjennomsnitt < typetall

Hvis elevene finner løsninger, kan de gå videre til en annen problemstilling og utforske den.

Til slutt samler du klassen til en samtale i plenum. Hvilke løsninger har elevene funnet? Ikke alle problemstillingene går opp med fem tall. Hvorfor? Hvordan har elevene tenkt for å finne løsninger på de som går? Hva var det lurt å tenke på?

 

Mulig utvidelse

Vis at noen av problemstillingene kan gå opp med bare fire tall.

Vis at alle kan gå opp med seks tall.

Oppgaven Fjern et tall kan brukes som en oppfølging av denne.

 

Mulig støtte

Hvordan kan vi få gjennomsnittet og medianen lik? Hva med gjennomsnittet og variasjonsbredden? Hvordan kan vi få gjennomsnittet, typetallet og medianen lik?

Denne oppgaven bygger på G, T og M, så det kan være lurt å arbeide med den først.

 

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

 • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
 • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
 • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
 • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9