Kom i gang

Mattelist.no er en nettside med matematiske oppgaver som kan brukes av elever og lærere i grunnskolen og videregående skole. LIST-begrepet står for Lav Inngangsterskel og Stor Takhøyde, derfor vil mange av oppgavene være enkle å komme i gang med, samtidig som de kan gi elevene faglige utfordringer. 

Med MatteLIST-oppgaver skal alle kunne arbeide med samme oppgave og oppleve mestring. Samtidig gir oppgavene deg og elevene mulighet til å arbeide kreativt med avansert matematikk. De gir rom for å utforske matematikk, argumentere for ulike løsninger og diskutere løsningene i grupper. 

Hvordan arbeide med oppgavene

På mattelist.no har vi delt oppgavene inn i Problemer og Aktiviteter

Aktivitetene er oppgaver som er lagt til rette for å arbeide med hele klassen, i gruppe eller alene. Oppgavene gir rom for diskusjon, argumentasjon, ulike strategier og løsningsforslag.

Hver oppgave har lærerveiledninger. Her ligger det forslag til hvordan dere kan komme i gang med Lav Inngangsterskel og hvordan du som lærer kan utvide oppgaven for de elevene som trenger Stor Takhøyde. Dette er kun en veiledning på hvordan det kan gjøres, da du har stor frihet til hvordan du legger opp oppgaven for akkurat din elevgruppe. Elevene kan jobbe alene med disse oppgavene, men bør da være kjent med oppgavetypen.

Problemer er oppgaver som har en høyere vanskegrad enn aktivitetene. De krever en viss forkunnskap og utfordrer elevene til å bruke kunnskap i problemstillinger de kanskje ikke har sett før. 
 


Matematikklærer Vigdis Solberg ved Åsheim ungdomsskole i Trondheim deler sine erfaringer med bruk av MatteLIST-oppgaver i klasserommet.

Strategier og samarbeid

Elevene velger i stor grad selv hvordan de vil begynne å arbeide med en oppgave, og hvordan de systematiserer sine egne notater. Strategier og fremgangsmåter er ikke gitt, og oppgavene gir rom for å bruke tabeller, tegninger eller hjelpemidler som tellebrikker, geometriske figurer, digitale hjelpemidler og liknende. Det er du som lærer som bestemmer om målet er at elevene skal bruke matematisk notasjon eller egne ord.

LIST-oppgavene er gode oppgaver for utforsking, og derfor også samarbeid. Elevene må selv bruke de ressursene de har tilgjengelig. Det kan være medelever, lærer, bok - eller nettressurs, i tillegg til tegning, tabeller og hjelpemidler. De gir deg som lærer gode muligheter til å bygge en klasseromskultur der det er trygt å prøve og feile, dele hva elevene har tenkt eller funnet ut, og det blir naturlig å søke hjelp for å komme videre i et problem. De gir også muligheter for å at elevene får være ressurser for hverandre, og at de kan kjenne at det de tenker har verdi i arbeidet.
 

Trinn og nivå

Når du skal søke etter oppgaver, velg «Barnehage», «Barnetrinn», «Ungdomstrinn» eller «Videregående». Der vil du finne oppgaver vi mener kan passe for elever på de forskjellige trinnene.

Nivå og trinn på oppgavene er en grovinndeling, så elevene bør prøve oppgaver fra forskjellige nivå. Om du for eksempel underviser på ungdomsskolen er det ikke noe i veien for at elevene kan arbeide med oppgaver som hører til under videregående eller barnetrinn.
 

Læreplankart

Vi har laget et læreplankart på MatteLIST. Her finner du kompetansemålene for alle trinn i grunnskolen, og for hvert kompetansemål har vi anbefalt relevante aktiviteter fra MatteLIST. 

Løsningsforslag

Noen av oppgavene har løsningsforslag fra elever som har sendt inn svar. Det kan være interessant å se hvordan andre har løst oppgaven (men ikke se på løsningen før elevene selv har prøvd).

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn slike løsningsforslag på noen av oppgavene på MatteLIST. Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være til inspirasjon for andre elever og lærere.

Hvis dere ønsker å sende inn løsningsforslag:

  • Vi ønsker løsninger som viser elevenes strategier (ikke kun et svar). 
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan elevene har tenkt. 
  • Send gjerne bilder av arbeidet.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler elevene har brukt i løsningen.