Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen viser hvordan Matematikksenteret (NTNU) samler inn og bruker informasjon om besøkende på MatteLIST. 


Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no. 

Ansvar 

Behandlingsansvarlig: Matematikksenteret, NTNU 
Databehandler: Matematikksenteret, NTNU 

Matematikksenteret er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av mattelist.no. Matematikksenteret besørger databehandling, utvikling, drift og vedlikehold av mattelist.no. 

Vi benytter Google Analytics til webanalyse. 

Opplysninger som samles inn, lagres på servere som driftes av NTNU IT. Det er kun Matematikksenteret som har tilgang til opplysningene som samles inn.  

Webanalyse 

Matematikksenteret samler inn opplysninger om besøkende på mattelist.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. 

Se Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrerog benytter data. Følgende er et uttrekk av disse prinsippene som gjelder for matematikksenteret.no: 

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjonerpå matematikksenteret.no. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personligidentifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener (…) 

Nettstedbrukere som ønsker at Google Analytics' JavaScript ikke skal rapportere data om besøket deres, kaninstallere Google Analytics-nettlesertillegget for bortvelging. Med dette tillegget instrueres Google Analytics' JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om ikke å sende informasjon om besøket til Google Analytics. Nettlesertilleggeter tilgjengelig for de fleste nettlesere som er i bruk i dag. 

Informasjonskapsler  

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, sliksom mattelist.no. Matematikksenteret bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over det som gjøres av Google Analytics, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. 

Slik kan du slette informasjonskapsler 

Ønsker du å slette informasjonskapslene eller sørg for at det ikke blir lagret flere, kan du endre innstillingene inettleseren din. 

Google Chrome 

Hvordan slette eller hindre informasjonskapsler i Chrome 

Internet Explorer 

Hvordan slette eller hindre informasjonskapsler i Internet Explorer 11 

Hvordan slette eller hindre informasjonskapsler i Internet Explorer 9 og 10 

Hvordan slette eller hindre informasjonskapsler i Internet Explorer 8 

Mozilla Firefox 

Hvordan slette eller hindre informasjonskapsler i Mozilla Firefox 

Safari 

Hvordan slette eller hindre informasjonskapsler i Safari 

Søk 

Matematikksenteret lagrer informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøreinformasjonstilbudet vårt bedre ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som benyttes mest og hvor mange treff disse gir i gjennomsnitt i søkeresultatet. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret iaggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik somtil IP-adressene. 

E-post til Matematikksenteret 

Vi lagrer av og til opplysninger om deg når du sender epost til våre ansatte.  

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:  
Henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å unngå å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Deling 

Fra mattelist.no er det mulig å dele artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene viderereguleres av din avtale med nettsamfunnet.