Læreplankoblet

Pinnebilder

Aktivitet

Denne oppgaven krever samarbeid i grupper på fire. Tanken er at du skal gjøre oppgaven selv, men med råd og støtte fra andre gruppemedlemmer.
En voksen kan vurdere hvor bra gruppen hjelper hverandre med å: gjøre ting selv – responderer på hverandres behov – alle hjelper alle – forklarer ved å fortelle hvordan.

Tegning av fire pulter sett ovenfra med pinner på hver pult

På bildet ovenfor ser du hvordan pultene og noe utstyr må settes opp slik at alle ser alle, men ingen ser hva noen andre bygger (bak den røde skilleveggen). En mulighet er at designeren sitter med ansiktet mot de tre andre og lager bildet sitt inni en eske, mens de andre på gruppa prøver å lage det samme bak en bok eller en perm som fungerer som skillevegg.

Velg en på gruppa som skal være designer.

Dere trenger fire sett med ispinner eller lignende, opptil ti i hvert sett. Gi ett sett ispinner til hver av de fire gruppemedlemmene.

Designeren lager deretter et ispinnebilde som er skjult for resten av gruppa. Mens han lager bildet, forklarer han hvordan det ser ut, slik at de andre gruppemedlemmene kan lage samme bilde.

Gruppemedlemmene kan når som helst stille spørsmål til designet, og designeren svarer på en så hjelpsom måte som mulig.

Når et gruppemedlem tror hun har fullført riktig bilde, ber hun designeren kontrollere det. Om det er riktig, kan hun hjelpe designeren med å svare på spørsmål. Om det ikke er riktig, fortsetter oppgaven.

Husk at all hjelp må gis uten at designeren ser designet til personen som stiller spørsmålet.

Oppgaven kan når som helst avsluttes for å diskutere spørsmålene og svarene som stilles. Hvordan er de til hjelp eller hindring for å løse oppgaven?


 

Starthjelp

Vet du hvor mange pinner designeren har brukt?

Det kan være lurt å stille spørsmål der du bruker noen av disse ordene.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven fokuserer på å skape figurer og mønstre av linjestykker, og det legges vekt på presist språk for å beskrive posisjon og orientering. Elevene må lytte nøye for å kunne følge instruksjonene de blir gitt, eller forklare på en presis måte hva de gjør med pinnene. Oppgaven legger også til rette for at de arbeider på måter som utvikler samarbeidsferdigheter, som å respondere på andres behov og å kommunisere med presist språk.

Mulig tilnærming

Del elevene i grupper på fire eller flere. En voksen kan være observatør om det lar seg gjøre.

Før du setter i gang den praktiske aktiviteten, kan det være lurt at alle elevene tegner designet sitt, slik at det er klart til de etter tur skal være designer for resten av gruppa si. Med rutepapir kan tegneoppgaven og overføringen til praksis bli mer overkommelig.

Gruppenes fokus skal være å spørre, forklare og hjelpe hverandre. Selv om det å fullføre oppgaven gir tilfredsstillelse i seg selv, er ikke dette hovedmålet for aktiviteten.

Om elevene trenger hjelp til å finne begreper som beskriver posisjon, kan de se på denne lista.

Når gruppene er ferdige med oppgaven, er det viktig å diskutere, både i grupper og plenum, hvor godt de arbeidet sammen for å løse oppgaven og nå målene om samarbeid. De kan vurdere hva de har lært av denne erfaringen, og hva de vil gjøre annerledes neste gang, spesielt med tanke på hvordan de kan stille spørsmål og svare effektivt på dem.

Gode veiledningsspørsmål

  •  Stilte noen spørsmål som du syntes var til hjelp for deg?
  •  Hvor godt lyttet du til andre i gruppa?
  •  Hvor lett var det å bruke svarene på spørsmål som ble stilt?
  •  Var det noen svar som var til spesielt stor hjelp?

Ressursen er utviklet av NRICH

8