Espresso: Tallinja

En tallinje er en romlig (som oftest lineær) representasjon av tall, som støtter matematisk forståelse, og den kan tydeliggjøre sammenhenger mellom måling, tall og statistikk. Hva sier forskninga om bruk av tallinja? 

Tallinje

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.