Espresso: Romforståelse

Elever som har utviklet gode romlige ferdigheter tidlig, har bedre utgangspunkt for å mestre matematikk og andre fag. Ferdighetene kan blant annet kobles til en mental tallinje. Hva sier forskningen om tidlig utvikling av romforståelse? 
 

Rektangulært prisme

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.