Espresso: Proporsjonal resonnering

Proporsjonal resonnering innebærer forståelse av proporsjonalitet – endring og kontinuitet i relasjoner – og skal integreres og kobles sammen på tvers av matematiske områder. Hva sier forskninga om utvikling av proposjonal resonnering i matematikk? 

 

Tre linjer

Med ujevne mellomrom publiserer vi en Espresso fra Cambridge Mathematics. En liten, men innholdsrik dose filtrert forskning på undervisning i matematikk, designet spesielt med tanke på lærere. Hver Espresso drøfter ett emne innen matematikkundervisning, og gir et innblikk i forskning på området for videre lesing.

Espressoene er skrevet av Cambridge Mathematics og oversatt til norsk av Matematikksenteret.