På MatteLIST finner du utforsknings- og problemløsingsaktiviteter for barnehage og skole. Oppgavene er enkle å starte med, og kan samtidig gi faglige utfordringer (rike oppgaver). MatteLIST-oppgaver legger derfor til rette for en inkluderende kultur hvor alle kan delta på sitt nivå.

En gutt og jente fra 2. trinn som samarbeider om en matematikkoppgaver. De sitter i klasserommet.

Send inn elevløsninger

Vi har alltid utvalgte oppgaver som er åpne for innsending av elevløsninger. Gode løsningsforslag publiseres på nettsiden, og kan være til inspirasjon for andre elever og lærere. 

Jente ser på skjerm med MatteLIST

Artikler