Læreplankoblet

Strikkhopp

Aktivitet

Dette er en aktivitet som er fin å gjøre sammen med en venn.

I denne aktiviteten skal Barbie gjennomføre et strikkhopp. Dere skal beregne hvor mange strikk som trengs for at håret til Barbie akkurat berører treffpunktet, uten at hun skader seg. Dette treffpunktet kan være gulvet, eller en balje med vann. Det store strikkhoppet må foregå fra et sted med stor høyde. Dere kan selv bestemme hvor dette skal være, fra et trappegelender, en veranda eller lignende. Kanskje har dere et rom på skolen eller hjemme hvor dere kan stå i andre etasje og se ned i første etasje?

Det første dere må gjøre er å måle nøyaktig hvor høyt det er fra hoppstedet til Barbie og ned til gulvet. Deretter skal dere beregne hvor mange strikk Barbie må festes til for akkurat å berøre gulvet med håret når hun hopper.

Dere skal feste vanlige gummistrikk fast i beina til Barbie, slik man gjør ved vanlige strikkhopp. Deretter gjør dere målinger av hvor langt Barbie faller med én strikk festet i beina, og én strikk festet i det første strikket (altså ei snor med to strikker). Deretter ei snor med tre strikker, så fire og fem strikker i snora. Bruk gjerne tabellen (kopioriginal) for å fylle ut de ulike målingene dere gjør. Det er viktig at de målingene dere gjør av hvor langt Barbie faller er så nøyaktige som mulig. Vi vil jo ikke at Barbie skal skade seg under det store strikkhoppet.

Før dere måler høyden Barbie faller når hun er festet til ei snor med 6 og 7 strikk skal dere gjette hvor langt dere tror hun faller. Se på de tallene dere har på tidligere målinger og se om dere finner noen mønster.

Etter at dere har fylt ut tabellen skal dere prøve å beregne hvor mange strikker dere trenger til det store strikkhoppet.

Husk: Målet er at Barbie kun skal berøre treffpunktet med håret.

Når dere har bestemt dere for antall strikk er det bare å feste snora i beina til Barbie og prøve.

Lykke til!

Starthjelp

Når dere skal måle hvor langt Barbie faller med strikksnorer i ulike lengder kan det være en ide å bruke en bok som startsted. Boka kan dere holde inntil veggen og justere slik at når håret til Barbie så vidt treffer bakken kan dere måle nøyaktig hvor langt hun faller med akkurat det antallet strikker i snora.

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Denne oppgaven er en matematisk modelleringsaktivitet. Her er det en del variabler som elevene må ta stilling til underveis i arbeidet. Elevene må bearbeide en situasjon fra virkeligheten, gjøre den om til matematisk språk, behandle problemet og oversette tilbake til den virkelige situasjonen igjen. Elevene får ikke alle opplysningene de trenger, de må selv oppdage at det er mer de trenger å vite, og hva det er de trenger for å avgjøre spørsmålet i oppgaven. Elevene må gjøre nøyaktige beregninger og målinger og de må anslå lengder og antall strikker.

Mulig tilnærming

Oppgaven kan presenteres muntlig. Vi gjerne filmsnuttene som finnes her på Mattelist.no. Det kan hjelpe elevene til å se for seg situasjonen med det store srikkhoppet og hvordan de skal gjøre målingene i forkant. Elevene bør samarbeide i par eller små grupper. Oppgaven må gjøres praktisk. Om ikke skolen har nok barbiedukker kan sikkert elevene ta med seg hjemmefra (Barbie eller lignende). Elevene bør få forklare sine beregninger og antakelser før gjennomføringen. I etterkant bør de vurdere om beregningene var riktige eller ikke. Ikke minst vurdere hvorfor det ble riktig eller galt og eventuelt gjøre justeringer.

I en felles oppsummering kan dere diskutere hvordan elevene kom fram til det antall strikker de bestemte seg for å prøve i det store strikkhoppet. Hvilke vurderinger gjorde de underveis? Videre kan oppsummeringen omhandle hvilke faktorer som virker inn på om håret til Barbie berørte treffpunktet, om hun ikke kom helt ned til gulvet eller om hun skadet seg.

Dere kan jo også finne en annen starthøyde og prøve en gang til, med utgangspunkt i de målingene dere har gjort.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Hvordan kan det være lurt å feste strikkene i hverandre?
  • Har dere all den informasjonen dere trenger?
  • Hva er det dere trenger å regne ut?
  • Er det noen sammenheng mellom hvor langt hun faller og antall strikk?

Mulig utvidelse

Hva om dere velger en dukke med annen vekt enn Barbie. Hvordan vil det virke inn på antall strikk som trengs i det store strikkhoppet? Gjør beregninger for ei strikksnor med 2 og 4 og 10 forsøk deretter, med bakgrunn i datamaterialet dere har, å finne ut hvor mange strikk som trengs. Prøv deretter ut.

Mulig støtte

Elever vil kanskje ha behov for hjelp til å feste strikkene i hverandre. Enkelte vil kanskje også ha behov for hjelp med målingene de skal gjøre underveis og til å se sammenhengen mellom hvor langt Barbie faller med de ulike strikksnorene og hvor mange strikk som trengs til det store strikkhoppet. Det kan være en ide å prøve å gjette hvor langt hun faller med 8, 9 og 10 strikk også, før de gjetter på hvor mange strikker hun trenger til det store hoppet.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
9,10