Telle marihøner

Aktivitet

Noen barn lekte en lek.
De samlet på kort med marihøner på.
Her er kortene de hadde:

Aisha:

Benjamin:

Carmel:

Daniel:

Elena:

Lag et bilde eller et diagram som viser hvor mange marihøner hvert barn har.

 

Starthjelp

Hvor mange marihøner har hvert barn?
Hvordan kan vi lettere se hvor mange marihøner hvert av barna har?

 

Løsning

Her finnes det mange måter å lage en oversikt på. Send oss gjerne et forslag!

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å vurdere data som de ikke har samlet selv. Det er noen fordeler ved det: Du vet at alle har samme informasjon, og trenger ikke å sjekke om datainnsamlingen har gått riktig for seg. Det betyr at fokuset heller kan være på analyse og representasjon av data enn på innsamling.

Mulig tilnærming

Elevene må først få oversikt over situasjonen. Det kan være nyttig å be dem tenke over og diskutere hva spørsmålet i oppgaven går ut på. Gi dem mulighet til å komme med mange forslag uten å insistere på et raskt svar. Spør dem deretter hvordan de har tenkt.

Herfra kan fokuset være på hvordan data kan representeres. Vær forberedt på mange forskjellige svar – løsningen trenger ikke bare være ulike diagrammer. Forslagene kan gi innsikt i elevenes måter å tenke og systematisere på. En samtale rundt representasjoner er helt sentral i denne aktiviteten, og det kan også avdekke noe om elevenes tidligere erfaringer med behandling av data.

Gode veiledningsspørsmål

Hvor mange marihøner har hvert barn?
Hvordan kan du vise hvor mange marihøner hvert barn har?
Hvordan kan du lage et bilde eller et diagram som viser det?

Mulig utvidelse

Noen elever kan utfordres til å representere informasjonen på flere måter. De kan også bli bedt om å forklare hvilken representasjon de synes fungerer best, og hvorfor.

Mulig støtte

Noen elever kan foretrekke å bruke konkreter, som kuber eller tellebrikker, for å representere ideene sine, framfor å skrive eller tegne på papir. Kanskje kan de vise med konkreter først, og så vise resultatet med en enkel tegning eller med matematiske symboler.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8