Læreplankoblet

Lag det tallet

Aktivitet

kort

Dette spillet egner seg til å spille to mot to, da det legger til rette for gode matematiske diskusjoner. Spillet kan også spilles en mot en.

Spillets gang:

 1. Del ut fem kort til hvert lag / hver spiller.
 2. Snu det øverste kortet i bunken med bildesiden opp. Dette er måltallet.
 3. Hvert lag / hver spiller prøver å kombinere sine kort ved å bruke addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon for å lage måltallet. Det er om å gjøre å bruke så mange kort som mulig, men hvert kort kan benyttes bare én gang.
 4. Hver spiller skriver forslaget sitt på et ark og legger til side kortene han/hun har brukt.
 5. Legg kortet med måltallet i bunnen av kortstokken.
 6. Spillerne tar nye kort, like mange som han/hun har brukt til å lage regnestykket.
 7. Snu et nytt kort fra toppen av kortstokken. Dette blir det nye måltallet. Spill en ny runde.
 8. Spillet fortsetter til det ikke er flere kort å trekke for å erstatte kort som spillerne har spilt ut.
 9. Vinneren er den som har spilt ut flest kort, dvs. brukt flest kort for å danne måltallet.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet utfordrer elevene til å være fleksible når de velger strategier for å finne hvilke tallkombinasjoner som gir måltallet. Spillet legger til rette for diskusjoner om hvordan regneartene kan prioriteres. Det er kort vei fra prioritering av regnearter til matematisk notasjon hvor behovet for parenteser dukker naturlig opp. Behovet for identitetselementene 0 (addisjon/subtraksjon) og 1 (multiplikasjon/divisjon) kommer også naturlig frem i dette spillet. Spillet gir muligheter for mange rike diskusjoner.

Eksempel: Måltallet er 8, og kortene man trekker, er 9 – 5 – 3 – 6 – 4. Mulige løsninger kan være:

 • \(5 + (6 – 3)\) (bruker 3 kort)
 • \((9 – 3) + (6 – 4)\) (bruker 4 kort)
 • \((9 + 3 – 4) \cdot (6 – 5)\) (bruker alle 5 kortene og identitetselementet 1 i multiplikasjon)

Mulig tilnærming

Oppgaven introduseres muntlig. Det kan være en fordel å vise hvordan spillet fungerer, ved at du som lærer spiller mot elevene. Du skal ikke vise egnede strategier eller bruk av identitetselementer. Det er bedre at elevene oppdager dette selv og utnytter det i spillet.

Gode veiledningsspørsmål

La elevene få streve litt før du gir veiledning. Veiledningen bør ikke røpe for mye, men nok til å gi dem en liten dytt i riktig retning.

 • Hvordan kan dere begynne, og hvorfor?
 • Vil det hjelpe å prioritere rekkefølgen annerledes?
 • Hvordan kan dere lage tallene 0 og 1?
 • Kan dere lage måltallet ved å bruke flere kort?

Mulig støtte

I dette spillet er det lurt å finne måter å lage og utnytte tallene 0 og 1 på.
Kan elevene finne ut hvordan det kan gjøres? Du kan oppfordre dem til å ta en pause i spillet for å diskutere dette.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8