Vinkeloverslag

Aktivitet

Dette spillet er laget for å gi øvelse i beregning av vinkler. Du kan spille for deg selv og prøve å få et så høyt poengsnitt som mulig, eller du kan utfordre en venn til vennskapelig kamp. Jo nærmere du kommer målet, jo mer poeng får du.

Det er fire vanskelighetsgrader i spillet:
Nivå 1: \(0-90^\circ\)
Nivå 2: \(0-180^\circ\)
Nivå 3: \(0-270^\circ\)
Nivå 4: \(0-360^\circ\)

Trykk på sirkelen for å starte og stoppe animasjonen.

Starthjelp

Du kan bruke GeoGebra-appleten nedenfor til å utforske vinkler.

Utfordre deg selv til å lage vinkler med forskjellig størrelse. Flytt på de blå punktene for å prøve å lage vinkelen du ønsker. Når du tror du har løsningen, kan du trykke på knappen for å sjekke om det stemmer.

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Vinkeloverslag er et engasjerende spill som kan hjelpe elevene til å forbedre forståelsen de har av vinkelbegrepet og vinkelstørrelser. Det interaktive verktøyet gir umiddelbar tilbakemelding, og i flerspillermodus kan en utfordre en venn.

Mulig tilnærming

Begynn økta med å be elevene fortelle det de vet om vinkler, og diskuter begreper som spiss, stump, rett og konveks vinkel, i tillegg til vinkler på 90°, 180°, 270° og 360°.

Tegn noen spisse, stumpe og konvekse vinkler på tavla, og la elevene anslå hvor store de er. Be også om forklaring på anslagene.

Tegn fem nye vinkler på tavla, og utfordre elevene til å anslå vinklene bedre enn deg. De må anslå hver vinkel før du gjør det samme. Deretter måler du vinklene med en gradskive. Det nærmeste anslaget får ett poeng.

Det kan være til hjelp å bruke GeoGebra-appleten nedenfor. Flytt på de blå punktene for å prøve å lage vinkelen du ønsker, og trykk på knappen for å vise størrelsen til vinkelen.

Demonstrer spillet på nivå 2 før du lar elevene spille sammen i par. Utfordringen kan være å få mer enn 50 poeng på 10 runder.

Hold oversikt over rekorder på tavla. Hvor nær 100 poeng kan noen komme på 10 runder? Dette kan også være utfordringer over lengre tid, og elevene kan da sende skjermbilder når de får nye rekord som skal noteres.

Elevene kan også gå til nivå 3 og nivå 4 når det er hensiktsmessig.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilke vinkler er lett å anslå?
  • Hvilke strategier kan du bruke til å forbedre anslagene dine?

Ressursen er utviklet av NRICH