Læreplankoblet

En stabel med sjiraffer

Problem

 

Giraffen

Løsning

Vi vet at et fly flyr mellom 9000 og 12 500 meter over bakken. 9000 meter gir 9000 : 5 = 1800 sjiraffer og 12 500 : 5 = 2500 sjiraffer. Det vil si at et sted mellom 1800 og 2500 sjiraffer måtte balansert oppå hverandre hvis de som sitter i flyet skulle sett den øverste.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan utvikle elevenes kompetanse i problemløsing. Oppgaven har ikke noen klar framgangsmåte, noe som innbyr til flere løsningsstrategier. Den gir også eleven mulighet til å øve på hoderegningsstrategier i multiplikasjon og divisjon.

Mulig tilnærming

Her er det rom for undring og spekulering. Hva om du hadde sittet i et fly høyt oppe i luften og kikket ut av vinduet og sett rett inn i øynene på en sjiraff? Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren begynner å si noe om at det hadde vært morsomt å se en slik stabel med sjiraffer. Samtidig kan bildet/oppgaven vises for alle elevene.

Be elevene om å tenke individuelt over hvor de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner. Her finnes det flere framgangsmåter som vil føre fram. Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på høyden på en mengde sjiraffer eller tar utgangspunkt i høyden til flyene, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer. 

Gode veiledningsspørsmål

Vær litt gnien med veiledningsspørsmålene. La elevene streve med oppgaven før du stiller disse spørsmålene.

 • Hvor kan man begynne, og hvorfor? 
 • Kan dere forenkle problemet?
  • Hvor høy blir en stabel med 5 sjiraffer?
  • Hva med 100 sjiraffer?
  • Hvor mange sjiraffer (5-metere) går det på 100 meter?
  • Hvor mange sjiraffer går det på 1000 meter?
 • Et fly flyr mellom 9000 og 12500 meter over bakken. Hvilken høyde vil vi velge å bruke når vi skal finne svar på spørsmålet i oppgaven? 
 • Kan vi finne et regnestykke som hjelper oss til å finne svaret på oppgaven?


Mulig utvidelse

Elevene kan lage egne oppgaver som ligner på denne og teste disse oppgavene på en venn.

Mulig støtte

Det vil være en god støtte for en del elever å lage seg en tegning eller en tabell. En tabell med antall sjiraffer på den ene siden og antall meter på den andre kan være en fin innfallsvinkel om noen strever med å komme i gang. Kopieringsoriginal for tabell finner du her.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8