Figur ganger figur

Aktivitet

De fargede figurene står for elleve av tallene fra 0 til 12. Hver figur står for et eget tall.

Kan du finne ut hva de står for ved å se på gangetabellen under?

176 - Bilde 1

Løsning

176 - Bilde 2

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å bli kjent med ideen om at et symbol (i dette tilfellet en figur) kan representere et tall. Den gir også elevene mulighet til å øve på multiplikasjon og divisjon i en utfordrende kontekst.

 

Mulig tilnærming

For å introdusere ideen om at en form kan representere et tall så kan du begynne timen med å la noen figurer representere tallene i addisjonstykker. For eksempel:

Thumbnail

 

Be elevene jobbe i par og diskutere hvordan de kan finne ut hva de forskjellige figurene står for. I dette tilfellet er den siste summen det letteste stedet å starte. Diskuter løsningene i plenum.

Deretter kan du introdusere Figur ganger figur - oppgaven ved å vise den på tavla og forklare hva den går ut på.

Oppgaven finnes også på kopieringsoriginal her.

Be elevene om å tenke individuelt over hvor de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på tallenes egenskaper, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.

 

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvor kan man begynne, og hvorfor?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?

 

Mulig utvidelse

Elever kan lage egne oppgaver der de bruker former som symboler og teste disse oppgavene på en venn.

 

Mulig støtte

Noen elever kan ha nytte av fysiske former (i papp/papir) som de kan flytte rundt på. De kan kopieres og klippes ut fra kopieringsoriginal.