Læreplankoblet

Figur ganger figur

Aktivitet

Emojier som representerer tall

Vi har også fått inn mange gode forslag til nye oppgaver som ligner på denne. Nedenfor finner du en oppgave laget av Erik, 8 år fra Den Norske Skolen Màlaga og ni oppgaver som elever ved Tåsen skole har laget og sendt inn til oss.

Erik

Regneoppgaver som består av figurer i stedet for tall, der poenget er å finne ut hvilket tall som kan skjule seg bak figuren

Ekaterina

Oppgave fra Ekaterina Skjelten

Jakob

Oppgave fra Jakob Lima Loe

Julie og Gabriel

Oppgave fra Julie og Gabriel

Kady

Oppgave fra Kady Elfeky

Laura Ane 

Oppgave fra Laura Ane Opheim

Magnus

Oppgave fra Magnus Svangtun

Martin og August 

Oppgave fra Martin og August

Mats 

Oppgave fra Mats Hannestad

Sofie 

Oppgave fra Sofie Rime Jobling

 

Starthjelp

  • Hvor kan du begynne?
  • Hva kan du si ut fra den første multiplikasjonen, med tre sinna-emojier og en stram muskel?
  • Kan du bruke det du nå vet til å regne videre?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å bli kjent med ideen om at et symbol (i dette tilfellet figurer) kan representere et tall. Den gir også elevene mulighet til å øve på multiplikasjon og divisjon i en utfordrende kontekst.

Mulig tilnærming

Prøv å si så lite som mulig når du introduserer oppgaven, bare det som står i oppgaveteksten er nødvendig for å kunne komme i gang med utforskingen. Gi elevene noen minutter til å tenke individuelt på oppgaven, før du setter de sammen i par slik at de kan diskutere strategier. Til slutt diskuterer dere i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på tallenes egenskaper, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvor kan du begynne, og hvorfor?
  • Hvordan kan du holde god oversikt over det du har funnet ut?

Mulig utvidelse

Elevene kan prøve seg på oppgavene som andre elever har laget og sendt inn. De kan også lage sine egne oppgaver og utfordre medelever til å løse dem - hva kreves for at oppgaven skal være løsbar?

Mulig støtte

Noen elever kan ha nytte av fysiske former (i papp/papir) som de kan flytte rundt og skrive på. Du kan for eksempel skrive ut og klippe ut figurene fra kopioriginalen.

Elevsvar

Vi har fått inn mange riktige løsninger på denne oppgaven. I tillegg så er det mange elever som har sendt inn en forklaring på hvordan de har tenkt.
 

David fra Garderåsen skole begynte med å finne ut hvilket symbol som var 0:

Vi fant ut at var 0 fordi 0 er den eneste som altid blir det samme uansett hva du ganger med. Suresmilefjes må være 2 for at oppgaven skal gå opp. Muskel er 8 fordi 2 ganger 2 ganger 2 er 8. Så da må bæsjen være 4 fordi 2 surefjes er en bæsj. Knust hjerte må være 3 pga bæsj er 4 og hjernen blir da 12. Sovesmily er 6 fordi hjernen er 12 og smilefjes er 2. Hjertefjes er 1 fordi alt du ganger med 1 blir det tallet du ganger med.
 

Siham og Patryk fra Stabekk skole beskriver arbeidet sitt slik:

Sintfjes= 2 bærs= 4 Muskel=8 Hjerne=12 hjerte= 3 Soveemoji= 6 Smile= 9 Leemoji= 0 Fotball=5 Mobil= 10 Smile med hjerte øyne= 1 . Vi så at det var 12 tall og 10 emojier. Vi så på nederste emoji på høyre side. Vi så at sove at le emoji var 0 og at sur var to. Fordi for å få muskel måtte vi gange 2 3 ganger. Bæsj var 4 fordi 2 •4 er 8 det var muskel. Hjerte er tre fordi hjørne ble tolv. Bæsj måtte bli ganget med tre for og få talle 12 og det største tallet. Sove var 6 fordi 3•2 er 6. 6•2 ble hjerne. 2•2 ble fire altså bæsj. 3•3 som blir 9 fordi det ikke var mer av disse emojine og det var ingen annet løsning. Fotball var 5 og det var 2•5 som vi tenkte som ble telefon stop altså 10. Hjerte smile ble til 1 fordi hvis du ganger noe med 1 som 3•1 som var i oppgaven blir 3. 1 • 10 er 10. Le smilien ble til null fordi hvis du ganger 100 ganger 0 blir det 0. 2•0 er 0. 0•8 er 0. 11 og 7 er ikke med
 

Vår fra Harestad skole har sendt inn en detaljert beskrivelse av hvordan hun tenkte:

Først fant jeg ut av hvor mye de sure fjesene var, jeg fant ut at de var 2. Siden de sure fjesene var to, fant jeg ut at muskelen var 8 siden det sto sure fjes * sure fjes * sure fjes. Etterpå skulle jeg finne ut hva bæsjen var, for å finne det ut delte jeg muskelen(8) på sure fjeset(2) som ble 4(bæsjen). Etterpå bare prøvde jeg meg fram for å finne ut hva hjernen var, til slutt fant jeg ut at hjernen var 12. Da jeg fant ut hva det knuste hjertet var delte jeg hjernen(12) på bæsjen(4), da fant jeg ut at det knuste hjertet var 3. Da jeg ganget knust hjerte(3) med sure fjeset(2) fant jeg ut at det søvnige fjeset var 6. Jeg fant ut hva det smilende fjeset var da jeg ganget knust hjerte(3) med knust hjerte(3), da ble det 9(smilende fjes). Jeg fant ut at emojien med hjerteøyne var en fordi hvis knust hjerte gange med hjerteøyne skal bli knust hjerte, kan det bare være null. Jeg fant ut at det leende fjeset var null fordi, når du skulle gange surt fjeset med det leende fjeset skulle bli det leende fjeset kunne det bare være null. De siste figurene fant jeg ut med å prøve meg frem, jeg startet med fotballen og fant ut at den var 5, og fant deretter ut at mobilen med et kryss over var 10.
 

Marie og Constantin fra Stabekk skole beskriver hvordan de opplevde selve prosessen med det matematiske arbeidet. Og i tillegg så har de laget flotte illustrasjoner av symbolene:

Vi startet fra begynnelsen og fant ut steg for steg hva tegnene betydde. Noen steder der vi satt fast stoppet vi og snakket sammen om tankene våre slik kunne vi finne ut ting med hverandre. Det var gøy og frustrerende.

Flom og Arnesen figur

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9