Læreplankoblet

Figur gonger figur

Aktivitet

Emojier som representerer tal

Vi har også fått inn mange gode forslag til nye oppgåver som liknar denne. Nedanfor finn du ni oppgåver som elevar ved Tåsen skule har laga og sendt inn til oss.

Ekaterina

Oppgave fra Ekaterina Skjelten

Jakob

Oppgave fra Jakob Lima Loe

Julie og Gabriel

Oppgave fra Julie og Gabriel

Kady

Oppgave fra Kady Elfeky

Laura Ane 

Oppgave fra Laura Ane Opheim

Magnus

Oppgave fra Magnus Svangtun

Martin og August 

Oppgave fra Martin og August

Mats 

Oppgave fra Mats Hannestad

Sofie 

Oppgave fra Sofie Rime Jobling

 

Starthjelp

  • Kvar kan du begynne?
  • Kva kan du seie ut frå den første multiplikasjonen, med tre sinna-emojiar og ein stram muskel?
  • Kan du bruke det du no veit til å rekne vidare?

Lærarrettleiing

Kvifor arbeide med denne oppgåva?

Denne oppgåva kan hjelpe elevane med å bli kjende med at eit symbol (i dette tilfellet figurar) kan representere eit tal. Dei får også moglegheit til å øve på multiplikasjon og divisjon i ein utfordrande kontekst.

Mogleg tilnærming

Prøv å seie så lite som råd når du introduserer oppgåva. Berre det som står i oppgåveteksten, er nødvendig for å kunne kome i gang med utforskinga. Gi elevane nokre minutt til å tenkje individuelt på oppgåva, før du set dei saman i par slik at dei kan diskutere strategiar. Til slutt diskuterer de i heile klassen. Sjå etter gode strategiar som baserer seg på eigenskapar ved tala, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringar.

Gode rettleiingsspørsmål

  • Kvar kan du begynne, og kvifor?
  • Korleis kan du halde god oversikt over det du har funne ut?

Mogleg utviding

Elevane kan prøve seg på oppgåvene som andre elevar har laga og sendt inn. Dei kan også lage sine eigne oppgåver og utfordre medelevar til å løyse dei. Kva krevst for at ein skal kunne løyse oppgåva?

Mogleg støtte

Somme elevar kan ha nytte av fysiske former (i papp/papir) som dei kan flytte rundt og skrive på. Du kan for eksempel skrive ut og klippe ut figurane frå kopioriginalen.

Elevsvar

Vi har fått inn mange rette løysingar på denne oppgåva. I tillegg har mange elevar sendt inn ei forklaring på korleis dei har tenkt.

David fra Garderåsen skole begynte med å finne ut hvilket symbol som var 0:

Vi fant ut at var 0 fordi 0 er den eneste som altid blir det samme uansett hva du ganger med. Suresmilefjes må være 2 for at oppgaven skal gå opp. Muskel er 8 fordi 2 ganger 2 ganger 2 er 8. Så da må bæsjen være 4 fordi 2 surefjes er en bæsj. Knust hjerte må være 3 pga bæsj er 4 og hjernen blir da 12. Sovesmily er 6 fordi hjernen er 12 og smilefjes er 2. Hjertefjes er 1 fordi alt du ganger med 1 blir det tallet du ganger med.
 

Siham og Patryk fra Stabekk skole beskriver arbeidet sitt slik:

Sintfjes= 2 bærs= 4 Muskel=8 Hjerne=12 hjerte= 3 Soveemoji= 6 Smile= 9 Leemoji= 0 Fotball=5 Mobil= 10 Smile med hjerte øyne= 1 . Vi så at det var 12 tall og 10 emojier. Vi så på nederste emoji på høyre side. Vi så at sove at le emoji var 0 og at sur var to. Fordi for å få muskel måtte vi gange 2 3 ganger. Bæsj var 4 fordi 2 •4 er 8 det var muskel. Hjerte er tre fordi hjørne ble tolv. Bæsj måtte bli ganget med tre for og få talle 12 og det største tallet. Sove var 6 fordi 3•2 er 6. 6•2 ble hjerne. 2•2 ble fire altså bæsj. 3•3 som blir 9 fordi det ikke var mer av disse emojine og det var ingen annet løsning. Fotball var 5 og det var 2•5 som vi tenkte som ble telefon stop altså 10. Hjerte smile ble til 1 fordi hvis du ganger noe med 1 som 3•1 som var i oppgaven blir 3. 1 • 10 er 10. Le smilien ble til null fordi hvis du ganger 100 ganger 0 blir det 0. 2•0 er 0. 0•8 er 0. 11 og 7 er ikke med
 

Vår fra Harestad skole har sendt inn en detaljert beskrivelse av hvordan hun tenkte:

Først fant jeg ut av hvor mye de sure fjesene var, jeg fant ut at de var 2. Siden de sure fjesene var to, fant jeg ut at muskelen var 8 siden det sto sure fjes * sure fjes * sure fjes. Etterpå skulle jeg finne ut hva bæsjen var, for å finne det ut delte jeg muskelen(8) på sure fjeset(2) som ble 4(bæsjen). Etterpå bare prøvde jeg meg fram for å finne ut hva hjernen var, til slutt fant jeg ut at hjernen var 12. Da jeg fant ut hva det knuste hjertet var delte jeg hjernen(12) på bæsjen(4), da fant jeg ut at det knuste hjertet var 3. Da jeg ganget knust hjerte(3) med sure fjeset(2) fant jeg ut at det søvnige fjeset var 6. Jeg fant ut hva det smilende fjeset var da jeg ganget knust hjerte(3) med knust hjerte(3), da ble det 9(smilende fjes). Jeg fant ut at emojien med hjerteøyne var en fordi hvis knust hjerte gange med hjerteøyne skal bli knust hjerte, kan det bare være null. Jeg fant ut at det leende fjeset var null fordi, når du skulle gange surt fjeset med det leende fjeset skulle bli det leende fjeset kunne det bare være null. De siste figurene fant jeg ut med å prøve meg frem, jeg startet med fotballen og fant ut at den var 5, og fant deretter ut at mobilen med et kryss over var 10.
 

Marie og Constantin fra Stabekk skole beskriver hvordan de opplevde selve prosessen med det matematiske arbeidet. Og i tillegg så har de laget flotte illustrasjoner av symbolene:

Vi startet fra begynnelsen og fant ut steg for steg hva tegnene betydde. Noen steder der vi satt fast stoppet vi og snakket sammen om tankene våre slik kunne vi finne ut ting med hverandre. Det var gøy og frustrerende.

Flom og Arnesen figur

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9