Labyrint til 100

Aktivitet

I denne labyrinten møter du et tall for hvert steg. Du går gjennom den ved å legge sammen alle tallene du er innom. Du kan ikke gå innom en plass mer én gang.

Kan du finne en vei gjennom labyrinten slik at tallene til sammen blir nøyaktig 100?

Thumbnail

Hva er det minste tallet du kan lage ved å gå gjennom labyrinten?

Hva er det største tallet du kan lage ved å gå gjennom labyrinten?

(Husk at du ikke kan gå innom en plass mer enn én gang.)

Starthjelp

 • Prøv å lage en liste over tallene du er innom.
 • Du kan prøve å fargelegge hver rute i en egen farge.
 • Du kan skrive ut to kopier av labyrinten her.

Løsning

160 - Løsningsforslag

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne aktiviteten er labyrinten en kontekst der elevene får mulighet til å øve seg på addisjon og det å arbeide systematisk.

Du kan skrive ut to kopier av labyrinten her.

Mulig tilnærming

Vis labyrinten til klassen, og be dem om å følge nøye med. Ikke si mer, men tegn en rute gjennom labyrinten, ett tall om gangen. Skriv totalsummen på tavla for hvert nytt tall du er innom. Gjør det i stillhet helt til du når utgangen av labyrinten og har en endelig totalsum. Gi deretter elevene mulighet til å diskutere i par hva de tror du gjorde.

Diskuter i plenum for å bli enige om regler for aktiviteten. Så skal elevene arbeide to og to for å finne en vei gjennom labyrinten med en totalsum på 100. Gi dem litt tid til å gjøre det, men stopp etter en stund og snakk med elevene i plenum. Spør dem om hvordan de går fram. Det vil gi noen elever mulighet til å sette ord på hvordan de har tenkt så langt, mens andre får mulighet til å høre hvordan andre par har arbeidet, og dette kan hjelpe dem i deres eget arbeid.

Etter at forskjellige strategier er blitt delt, kan du gå rundt i klassen mens elevene arbeider. Se etter elever som prøver å resonnere seg fram til den ruta de er ute etter, i stedet for å prøve seg fram tilfeldig. Se også etter elever som begynner å justere løsningene sine for å komme nærmere 100, i stedet for å begynne på nytt hver gang.

Gode veiledningsspørsmål

 • Fortell meg om turen din gjennom labyrinten.
 • Hvordan bestemmer du deg for hvor du skal gå?
 • Hva legger du merke til i strukturen på labyrinten?
 • Hvordan kan du justere ruta di slik at du kommer nærmere 100 uten å begynne helt på nytt?
 • Hvordan holder du oversikt over det du har prøvd ut?
 • Hvordan kan du lage en oversikt som hjelper deg med å løse problemet?

Mulig utvidelse

Du kan stille slike spørsmål:

 • Er det mer en én vei gjennom labyrinten som gir en totalsum på 100?
 • Hva er den høyeste totalsummen? Hva er den laveste?
 • Kan du gå gjennom labyrinten og lage en totalsum som er med i 10-gangen? Kan du lage en totalsum som er et partall?

Elevene kan også arbeide i par med å lage utfordringer med forskjellige totalsummer for hverandre.

Elevene kan lage en enda vanskeligere labyrint med de samme tallene i.

Labyrinter kan lages i alle former og kan baseres på kvadrater, sirkler, trekanter og sekskanter.

Elevene kan lage en helt annen labyrint der tallene er desimaltall. Utfordringen er å ta turen gjennom labyrinten og komme ut med en totalsum på 10.

Mulig støtte

Noen elever kan ha nytte av å bruke en perlesnor for å legge sammen tall og ha kontroll på totalsummen.

Ressursen er utviklet av NRICH