Læreplankoblet

Sommerfugler og blomster

Stikkord: Addisjon

Aktivitet

På alle sommerfuglene og blomstene står det et tall.

Plasser to sommerfugler på hver blomst, slik at tallene på sommerfuglene til sammen blir tallet på blomsten.
 

Thumbnail

 
Hvilke to sommerfugler mangler en blomst å sette seg på?

Hvilken blomst er det som ikke kan ha to sommerfugler på seg?

 

Starthjelp

Du kan bruke disse kortene til å flytte rundt og gruppere sammen.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Mange elever støter på vanskeligheter i arbeid med tallene fra 10 til 20. Disse tallene uttales ikke på samme regulære måte som de andre tallene opp til 100. Ved å fokusere på å lage tall mellom 11 og 19 ved å bruke tallet 10 får elevene mulighet til å bli godt kjent med tallenes struktur og sammensetning.

Mulig tilnærming

Spør elevene om tallene på sommerfuglene. Er noen av dem like?
Kan de dele dem i to grupper? Kan de lage tallene på blomstene ved å bruke en sommerfugl fra hver gruppe? Du kan begynne med å diskutere hvordan et tall, for eksempel 15, er satt sammen av 10 og 5.
Denne oppgaven passer til arbeid med forståelse av tiere, enere og plassverdi.

Disse kortene  kan brukes til å introdusere oppgaven. Elevene kan også få arbeide i par med kortene. Det kan være nyttig å laminere kortene hvis de skal brukes mange ganger.

Gode veiledningsspørsmål

Hva passer sammen med 10 når dere skal å lage dette tallet?
Hva passer sammen med dette tallet (for eksempel 3) hvis dere skal lage dette tallet (for eksempel 13)?

Mulig utvidelse

Sommerfuglkortene kan brukes til å lage andre summer enn det som står på de originale blomstene. Elevene kan også lage egne spilleregler som andre elever kan prøve seg på. Flere sett med kort vil øke antallet mulige løsninger.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8