Anders pynter kjeks

Aktivitet

Anders pyntet 20 kjeks til en fest.

Han la dem på rekke og la glasur på annenhver kjeks.

Så la han et bringebær på hver tredje kjeks.

Til slutt la han en sjokoladebit på hver fjerde kjeks.

Det var ingenting på den første kjeksen.

1.    Hvor mange kjeks var uten noe pynt?
2.    Var det noen av kjeksene som fikk alle typene pynt?

Thumbnail

Starthjelp

  • Kanskje du kan lage en liten tegning av kjeksene?
  • Den andre kjeksen har glasur på. Hvilke andre kjeks er det som har glasur?
  • Hvilke kjeks har et bringebær på seg, i tillegg til den tredje kjeksen?
  • Hvilke kjeks har en sjokoladebit?

Løsning

1.    Det ble sju kjeks uten pynt (kjeks nummer 1, 5, 7, 11, 13, 17 og 19).
2.    En kjeks (nummer 12) fikk alle typene pynt på seg.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten passer til å arbeide med telling i forskjellige steg, og kan løses ved hjelp av konkreter. Den gir elevene god mulighet til å velge hvordan de skal representere oppgaven, for deretter å kunne løse den. Her er det også mulig å introdusere begrepet multiplum.

Mulig tilnærming

Et viktig element i forståelsen av problemstillingen er språket som brukes. Oppvarmingsaktiviteter som bruker begrepene første, andre, tredje og fjerde, kan være nyttige for de yngste barna.

Inviter elevene til å arbeide med oppgaven ved å ta i bruk alt som kan være nyttig. Pass på å ha ark, penner, blyanter, kuber, brikker osv. lett tilgjengelig.

Du kan stoppe elevene underveis i arbeidet og be dem om å dele representasjonene sine med resten av gruppa. Noen har kanskje valgt å bruke konkreter for å representere pynt, mens andre har kanskje valgt å tegne alt. Andre igjen kan ha valgt å bruke symboler. Be elevene om å diskutere de forskjellige måtene å gjøre det på – hva er fordelene med de enkelte tilnærmingene? Kanskje vil du oppdage at noen elever endrer framgangsmåte etter diskusjonen. Spør dem gjerne hvorfor.

For de elevene som har mer erfaring, kan du knytte oppgaven til ideen om felles multiplum gjennom gangetabellen ved hjelp av et hundrekart.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilke andre kjeks har glasur på?
  • Hvilke kjeks har et bringebær på seg, i tillegg til den tredje kjeksen?
  • Hvilke kjeks har sjokolade på?
  • Hvilke kjeks har ingen pynt på seg?

Mulig utvidelse

La elevene lage egne problemstillinger med et større antall kjeks og telling i forskjellige steg. Kan de finne en kombinasjon som gjør at alle kjeksene blir pyntet?

Mulig støtte

Hvis det finnes tilgjengelige konkreter, så vil terskelen for oppgaven være lav nok for de aller fleste elever.

Elevsvar

Elever på 3. trinn ved Meldal barne- og ungdomsskole benyttet seg av anledningen og pyntet muffins med glasur, bringebær og sjokolade: 

Elever pynter muffins

De førte en oversikt i en tabell, og fant ut at 7 muffins ikke fikk noe pynt, mens 1 fikk både glasur, bringebær og sjokolade: 

Tabelloversikt - løsning

Elevene på Meldal barne- og ungdomsskole nummererte muffinsene, og la merke til flere mønster i tallene til de muffinsene som fikk de forskjellige kombinasjonene med pynt. Kan du se noen mønster i tallene? Kan du f.eks. forutse hvilket nummer de to neste muffinsene som får både glasur, bringebær og sjokolade har? 

Oversikt pynt etter nummer i rekka.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8