Algebraiske differanser

Problem

\({\text{Hvis }}6x - y = 21{\text{ og }}6y - x = 14,{\text{ hva er da verdien av }}x - y?\)

Løsning

\(\begin{array}{l} {\rm{ }} 6x - y = 21\\ \underline { - {\rm{ }}(6y - x = 14} )\\ {\rm{ }}7x - 7y = 7\\ \end{array}\)

 

\( {\rm{ }}x - y = 1 \)

 

Merk: Likningssettet kan også løses. Vi får da \(x=4\) og \(y=3\), men dette er ikke nødvendig for å finne differansen \(x-y\).

Ressursen er utviklet av NRICH