Læreplankoblet

Algebraiske differansar

Stikkord: Likningssett Algebra

Problem

 

\({\text{Viss }}6x - y = 21{\text{ og }}6y - x = 14,{\text{ kva er då verdien av }}x - y?\)

 

Løysing

\(\begin{array}{l} {\rm{ }} 6x - y = 21\\ \underline { - {\rm{ }}(6y - x = 14} )\\ {\rm{ }}7x - 7y = 7\\ \end{array}\)

 

\( {\rm{ }}x - y = 1 \)

 

Merk: Likningssettet kan også løysast. Vi får da \(x=4\) og \(y=3\), men dette er ikkje nødvendig for å finne differansen \(x-y\).

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10