Produkt med navn

Problem

I likningen nedenfor står samme bokstav for samme siffer, og ulike bokstaver står for ulike siffer.

\( \dfrac{E \cdot I \cdot G \cdot H \cdot T} {F \cdot O \cdot U \cdot R} = {T \cdot W \cdot O}\)

 

Hva blir verdien av produktet

\(T \cdot H \cdot R \cdot E \cdot E\) ?

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar