Produkt med namn

Stikkord: Tallforståelse

Problem

 

I likninga nedanfor står same bokstav for same einsifra tal, og ulike bokstavar står for ulike tal.

\( \dfrac{E \cdot I \cdot G \cdot H \cdot T} {F \cdot O \cdot U \cdot R} = {T \cdot W \cdot O}\)

 

Kva blir verdien til produktet

\(T \cdot H \cdot R \cdot E \cdot E\) ?

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10