Læreplankoblet

Fire tall på rad

Aktivitet

Tegn en tallinje på et ark, og marker tallene fra 0 til 20, slik som dette:

Thumbnail

Du kan skrive ut denne kopioriginalen, der det er tegnet flere tallinjer. 

Dette er et spill for to spillere. Den første spilleren velger to tall fra rutenettet under, og velger enten å multiplisere eller å dividere dem. Tallene i rutenettet blir ikke brukt opp, så begge spillerne kan bruke tallene på nytt senere.

Thumbnail

Den første spilleren markerer deretter svaret på regnestykket sitt på tallinja. Den andre spilleren velger så to tall, utfører enten multiplikasjon eller divisjon med dem, og markerer svaret sitt på tallinja.

Dersom svaret er for stort eller for lite til å få plass på tallinja, må spilleren stå over den runden. Det samme gjelder dersom spilleren får et svar som allerede er markert på tallinja.

Vinneren er den spilleren som får fire markeringer på rad på tallinja, uten at motspilleren har noen merker imellom.

  • Hvilke gode strategier finner du for å vinne?

  • Spiller det noen rolle hvem som begynner?

Starthjelp

 

  • Hvor på tallinja vil du sette et merke? Hvordan vil du lage dette tallet ut fra tallene i rutenettet? Dere kan bruke en kalkulator for å sjekke svaret dersom en motspiller ikke er enig.
  • Hvordan vil du forhindre at motspilleren får fire på rad før deg?
  • Er det noen steder på tallinja som er lurere å starte på enn andre?
  • Er det noen tall det ikke er så lurt å starte med? Hvorfor?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet gir elevene mulighet til å gjøre overslag og estimere svar på utregninger satt i en motiverende kontekst, og det gir samtidig mengdetrening med multiplikasjon og divisjon. Å spille strategisk innebærer å tenke på et høyere nivå og å tenke fremover og planlegge trekk.

Mulig tilnærming

Du kan starte med å spille mot en annen voksen (eller en elev som har blitt fortalt reglene), uten å si noe om reglene til klassen. Skriv ned hver utregning underveis. Få klassen til å følge med mens dere spiller, og etter noen trekk kan du spørre hva de tror reglene er. Hvordan kan man vinne spillet? Etter å ha diskutert forskjellige muligheter med klassen kan du forklare reglene slik de er beskrevet i oppgaven, og elevene kan begynne å spille sammen to og to. Om du ikke vil at elevene skal lage egne tallinjer, kan du skrive ut denne kopioriginalen.

Du vil kanskje merke at vinnerinstinktet får elevene til å være mistenksomme og undersøke motspillernes svar nøye. Det betyr at elevene vil bli nødt til å forklare og begrunne tenkingen sin og sjekke utregningene sine nøye. Det er også rom for at elevene kan lage sine egne regler etter hvert. Skal det for eksempel være tillatt å dividere eller multiplisere et tall med seg selv, eller må man velge to forskjellige tall? Må svaret bli et heltall? Vil elevene oppdage at 0 ikke kan brukes?

I plenum bør elevene oppmuntres til å forklare strategier som de utviklet. Du bør kanskje også sette fokus på noen spesielt gode eksempler eller forklaringer som du plukket opp mens elevene spilte.

Gode veiledningsspørsmål

Hvordan bestemmer du deg for hvilket tall du skal prøve å få til neste gang?

Kan du finne en strategi som gir deg gode muligheter for seier, eller en som garanterer seier?

Mulig utvidelse

Elevene kan prøve å lage egne versjoner av spillet. For eksempel kan de endre tallene på tallinja, tallene i rutenettet, operatørene eller hvor mange på rad de må ha for å vinne.

Mulig støtte

Det kan være lurt å ha lommeregnere tilgjengelig og/eller tilpasse tallinja eller rutenettet til elevgruppa. Alternativt kan spillet endres til at man kaster med to terninger, og man kan bruke en valgfri operasjon mellom de to tallene for å plassere et tall på tallinja.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9