Bilder i rekkefølge

Stikkord: Programmering

Aktivitet

I denne aktiviteten skal dere først ta mange bilder av en vanlig hverdagsaktivitet i barnehagen. Bildene skal vise aktiviteten fra den starter til den er ferdig. Det kan for eksempel være bilder av et barn som vasker hendene, et barn som bretter et papirfly, en voksen som knytter sko eller et barn som bygger noe i LEGO. Skriv ut bildene fra aktiviteten og legg dem hulter til bulter på et bord. Bildene kan gjerne lamineres.

Gi barna god tid til å studere bildene på bordet. Etter en stund kan du oppmuntre barna til å legge bildene i rekkefølge.

Gutt med flere bilder foran seg

Still gjerne spørsmål som:

  • Hva legger dere merke til?
  • Hva skjer først, og etterpå? Hvordan vet du det?
  • Hvor vil du plassere dette bildet? Hvorfor?
  • Hva tenker du?
  • Hva skjer hvis vi utfører programmet nå? Hvorfor?

Det er spennende å studere hvilke strategier barna bruker. Noen vil kanskje lete etter det bildet som er først og det som er sist, mens andre begynner mer tilfeldig med å legge to og to bilder i rekkefølge. Løft frem barnas resonnement underveis i prosessen og sørg for at alle barna får komme med sine tanker og ideer.

Gutt sorterer bilder i rekkefølge

Når barna har blitt enige om en rekkefølge av bildene så kan denne rekkefølgen sees på som et program der hvert bilde er en kommando. I programmet skal altså det første bildet vise det som utføres først, og så utføres det neste bildet, og så det neste bildet, og så det neste..., helt til programmet er ferdig. Når barna gjennomfører programmet gjør de akkurat det som bildene viser, i akkurat den rekkefølgen. Det er slik en datamaskin ville gjort det. Barna vil i utføringen av bildene/kommandoene kanskje oppdage at noe er feil i programmet de har laget. For eksempel vil de kanskje i programmet om håndvask oppdage at vask med såpe skjer før de har slått på vannet. Barna må da justere rekkefølgen på bildene og så utføre programmet på nytt. Husk at du selv må holde deg litt bakpå i denne prosessen og la barna få løse problemene som oppstår mest mulig selvstendig.

Vil dere jobbe videre med programmering, prøv vår aktivitet Piler i rekkefølge.

Lærerveiledning

Hvorfor jobbe med denne aktiviteten:

I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det løftet frem at digitale verktøy er en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø i barnehagen. Å jobbe med programmering kan være en flott inngang til å erfare hvordan digitale verktøy er konstruert og fungerer. Når barna programmerer må de forklare, argumentere, utforske ulike fremgangsmåter, være utholdende i problemløsing, tenke kreativt, forbedre feil og skape noe nytt.

At digitale verktøy er programmert betyr at de utfører det de skal på en systematisk måte basert på rekkefølgen av ulike kommandoer/instruksjoner. Disse kommandoene gis av den som programmerer verktøyet. Digitale verktøy kan ikke «tenke selv», men kun utføre det de er programmert til, i akkurat den rekkefølgen. Gjennom å programmere selv får barna en begynnende forståelse for hvordan datamaskiner fungerer, og de erfarer at de kan være med å skape og endre teknologi.

Mulig tilnærming:

Programmering krever stor grad av resonnement gjennom hele prosessen. Først må barna undersøke og forstå problemet, deretter tenke ut en eller flere forslag til løsning. De må tenke gjennom hvilke kommandoer de skal gi og i hvilken rekkefølge. Deretter må de prøve ut programmet. Det å oppleve at de er nødt til å justere og gå fram og tilbake for å finne en løsning som fungerer øver utholdenhet hos barna. Videre erfarer de at det ikke er farlig å gjøre feil og de opplever ekte glede og mestring når programmet fungerer som det skal. Å programmere krever en spesiell tenkemåte som inkluderer resonnement, ryddighet, engasjement, kreativitet og utholdenhet.

Mulig utvidelse

Piler i rekkefølge

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17,8