Læreplankoblet

Marihøner i hagen

Aktivitet

I hagen til Alex og Lilly bor det to typer marihøner. Den ene typen har 7 svarte prikker, og den andre har 4 røde prikker.

to marihøner, en med 7 svarte prikker og en med 4 røde prikker

Alex og Lilly ser på et blad med tre marihøner.

tre marihøner på et blad, to med 4 prikker, og en med 7 prikker

«Én 7-prikket marihøne», sier Alex, «og to 4-prikkete».

«Det er 15 prikker til sammen!» sier Lilly.

«Jeg lurer på om vi kan finne marihøner der prikkene til sammen blir andre tall. Jeg vet hvordan man lager 16.

«Og 14 er også enkelt», sier Alex.

 

 • Hvordan kan du lage 16 og 14 med 7-prikkete og 4-prikkete marihøner?
 • Hvilke andre tall kan du lage ved å legge sammen 4-ere og 7-ere? 
 • Hvilke tall mellom 4 og 35 kan du lage?
 • Er det noen tall du ikke kan lage?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

«Marihøner i hagen» er en god aktivitet for å øve på addisjon, subtraksjon og kanskje også multiplikasjon. Aktiviteten er en nyttig kontekst som oppmuntrer elevene til å prøve seg fram og leke med tall. Man kan også arbeide med å lage et system for å finne alle mulige summer, og begrunne hvorfor noen tall er umulige å lage.

Mulig tilnærming

Begynn med å vise de to bildene på tavla. Du kan enkelt få elevene i gang ved å spørre om hvor mange prikker det er på de to første marihønene, og så på de tre andre. Si at du ser for deg noen marihøner på et blad med 16 prikker til sammen, og la elevene diskutere i par hvor mange marihøner det kan være.

Sett klassen i gang med å finne andre mulige summer, uten å si så mye mer. Gå rundt når elevene arbeider, og se etter ulike måter å arbeide på og holde oversikt. Etter en stund kan du gjerne samle klassen igjen og trekke fram noe av det du har sett. Enkelte har kanskje skrevet regnestykker, mens andre kan ha laget tegninger. Noen begynner med et tall, en sum, mens andre begynner med en kombinasjon av marihøner. Det er viktig at du understreker at alle disse er mulige framgangsmåter, og at det er avhengig av hva hvert par synes er mest nyttig. Minn elevene på at de skal være sikre på at de har funnet alle mulige summer. Hvordan kan de vite at de har funnet alle? Nå skal de dele ideene sine. Det kan lede til en diskusjon om å ha et system å følge, for eksempel å arbeide med tallene i stigende rekkefølge eller å bruke 4-prikkete marihøner først, så 7-prikkete, og deretter kombinasjoner.

Samle klassen og knytt elevenes ideer sammen ved å be dem om å skrive hver enkelt sum de fikk, og hvordan de kom fram til den, på et stykke papir. Heng papirstykkene på tavla, og la elevene arrangere dem i numerisk rekkefølge. Sett opp en liste over tall som ikke er laget. Parene skal sjekke at dette er umulige tall. Det viktige poenget her er å få elevene til å forklare hvorfor tallene ikke kan lages. Be parene overbevise hverandre, og trekk fram noen forklaringer i plenum.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvilke tall har dere funnet så langt? Hvilke marihøner satte dere sammen for å lage tallene?
 • Hvilke tall kan vi lage hvis vi ikke har noen 4-prikkete marihøner?
 • Hvilke tall kan vi lage hvis vi ikke har noen 7-prikkete marihøner?
 • Hvilke tall kan vi lage hvis vi har både 4-prikkete og 7-prikkete marihøner?
 • Hvordan vet dere at dere har laget alle tallene som går an?
 • Hvorfor kan vi ikke lage disse tallene?

Mulig utvidelse

Elevane kan få spørsmål om hvilke kombinasjoner av prikker som trengs for å lage alle tallene under 30. Kan vi gjøre det uten en 1-prikket marihøne? Hvis vi ikke kan bruke en 1-prikket marihøne, hvilke tall kan vi lage da?

Mulig støtte

For noen kan det være nyttig å ha et ark med påfølgende tall fra 1 til 35, sånn at de kan fylle inn måter å lage hvert tall på etter hvert. Kalkulatorer eller andre hjelpemidler kan være tilgjengelige for å støtte utregningene, som hundrerkart, tallinjer, cuisenairestaver eller tellebrikker. Kopioriginalen inneholder kopier av hver marihønetype, og kan klippes ut til kort. For å gi enda mer støtte kan du lage marihøner med 2 eller 3 prikker i stedet.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

 • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
 • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
 • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
 • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8