Læreplankoblet

Terningaddisjon

Aktivitet

Finn en å spille med, og bruk en 0–9-terning.
 
Spill 1
Begge tegner et addisjonsrutenett som dette:

addisjon

Bytt på å kaste terningen. Etter hvert kast bestemmer dere hvilken rute dere vil skrive tallet inn i. Kast terningen fire ganger, til alle rutene er fylt.
Den som har en sum nærmest 100, vinner.
Det er to måter å få poeng på:

  • Ett poeng til den som vinner. Den første til 10 poeng vinner spillet.
  • Spillerne holder oversikt over sine egne «straffepoeng», som er differansen mellom resultatet de fikk, og 100 etter hver runde. Den første til 500 taper.

Dere kan variere måltallet for å gjøre spillet enklere eller vanskeligere.
 
Spill 2
Begge tegner et addisjonsrutenett som dette:

addisjon

Bytt på å kaste terningen til dere har kastet den fire ganger til sammen. Så må dere bestemme dere for hvor dere vil plassere de fire tallene i deres eget rutenett.
Den som har en sum nærmest 100, vinner.
Det er to måter å få poeng på:

  • Ett poeng til den som vinner. Den første til 10 poeng vinner spillet.
  • Spillerne holder oversikt over sine egne «straffepoeng», som er differansen mellom resultatet de fikk, og 100 etter hver runde. Den første til 500 taper.

Dere kan variere måltallet for å gjøre det enklere eller vanskeligere.

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette spillet er tankevekkende og interessant. Det oppfordrer til diskusjon om plassverdi, hoderegning og estimering, sammen med verdifulle strategier for matematisk tenking.

Mulig tilnærming

Man kan spille med en vanlig 1–6-terning, men ideelt sett bør man bruke en 0–9-terning.
Inviter frivillige (kanskje to og to) til å spille spillet på tavla, og forklar reglene for dem og resten av klassen.
Når spillet er over, bekrefter du hvem som har vunnet, og forklarer poengsystemet.
Elevene spiller to og to sammen. Ut fra målet for timen kan du bestemme om de skal bruke det enkle eller det vanskeligere poengsystemet. Når det passer, kan du oppfordre dem til å variere måltallet.
Be elevene om å argumentere for strategiene sine, og knytt sammen ideene deres i plenum på slutten av timen.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva gjør du for å komme nær 100?
  • Hvordan bestemmer du deg for hvor du vil plassere tallene?
  • Hvordan finner du ut hvilke måltall som er gode?

Mulig utvidelse

Når elevene arbeider med spill 2, der de kaster terningen fire ganger før de bestemmer seg for hvor de vil plassere tallene, kan du utfordre dem til å begrunne og bevise at oppsettet deres er så nær 100 som mulig.

Mulig støtte

Utregningene blir enklere hvis man bruker færre ruter i spillene.
Du kan også dele ut tallkort til elevene, slik at de kan flytte tallene rundt og vurdere ulike muligheter.
Elever som synes det er vanskelig å estimere, kan bruke kalkulator for å sjekke estimatene sine.
Velg det enkleste poengsystemet, eller ha en kalkulator tilgjengelig til det vanskelige poengsystemet.
Parene kan gjerne spille mot andre par.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8