Læreplankoblet

Dele bamser

Aktivitet

To bamser

Emma og Theo skal dele noen bamser. Hvilke antall bamser kan de dele likt, uten at det blir noen til overs?

Kan de dele én bamse likt? Kan de dele to bamser likt? Tre bamser? Fire bamser, osv.?

Hva legger du merke til med de tallene Emma og Theo kan dele likt? Det kan hjelpe deg å bruke ei tallinje og merke av de tallene som kan deles likt på tallinja. Finner du et mønster?

Kan du bruke et 100-kart og gjøre det samme?

 

Starthjelp

 

Prøv å dele forskjellige antall bamser likt med en venn. Hvis dere ikke har så mange bamser, kan dere bruke tellebrikker, legoklosser eller andre leker.

Hvordan kan dere holde orden på hvilke tall dere har undersøkt?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Dette problemet engasjerer elevene i utforsking av divisjonsprosessen. De vil få mulighet til å utforske mønster som oppstår når de dividerer med 2, og identifisere partall, altså multipler av 2.

Mulig tilnærming

Introduser problemet ved hjelp av bamser eller tellebrikker. Velg antall etter hvor mange bamser du har tilgjengelig. Ideelt sett hadde det vært fint med minst 10.

Be elevene utforske problemet i par, og notere det de finner ut. De kan eventuelt markere resultatene på et 100-kart.

Samle klassen for å diskutere funn. I 100-kartet kan du fargelegge de tallene elevene har klart å dele rettferdig, og bruke det til å diskutere disse spesielle partallene. Klarer klassen å forutse hvilket tall som blir det neste partallet? Hvordan vet de det? Hva er det største partallet i 100-kartet? Hvordan vet de det?

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan dere fordele én bamse rettferdig mellom Emma og Theo?
  • Hvordan avgjør dere om det går eller ikke?
  • Hvordan vet dere om antall bamser har blitt fordelt riktig?
  • Hvordan vil dere notere det dere finner ut?

Mulig støtte

Elevene kan fysisk fordele bamser eller tellebrikker mellom seg. Da vil det bli lettere å oppfatte problemet.

Mulig utvidelse

Elevene kan utforske fordeling mellom flere elever, og notere funnene sine på lignende måter. Hva finner de da?

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8