Læreplankoblet

Koordinatutfordring

Aktivitet

Her ser du en del av et koordinatsystem:

koordinatsystem


Kan du plassere disse ti bokstavene på riktig plass ved å følge de åtte ledetrådene under?

bokstaver

Ledetråder:

Bokstavene ved (1,1), (1, 2) og (1,3) er alle symmetriske om en vertikal linje.

Bokstaven ved (4,2) er ikke symmetrisk på noen måte.

Bokstavene ved (1,1), (2,1) og (3,1) er symmetriske om en horisontal linje.

Bokstavene ved (0,2) og (2,0) har rotasjonssymmetri (se starthjelp for definisjon).

Bokstaven ved (3,1) består av bare rette linjer.

Bokstavene ved (3,3) og (2,0) består av bare bøyde linjer.

Bokstavene ved (3,3), (3,2) og (3,1) følger rett etter hverandre i alfabetet.

Bokstavene ved (0,2) og (1,2) ligger i hver sin ende av det engelske alfabetet.

 

Starthjelp

  • Hvis en figur er rotasjonssymmetrisk, kan vi snu (rotere) den og få samme figur på nytt, uten å ha rotert den 360 grader.
  • Det kan være nyttig å lese en og en ledetråd, og notere hvilke bokstaver som kan passe på de plassene.
  • Du kan også skrive ut dette arket, klippe ut bokstavene og flytte dem rundt i koordinatsystemet.
  • Hvilke typer symmetrier kjenner du til? Hvilken bokstav er den eneste som ikke har noen symmetri i det hele tatt? Hvordan kan det være til hjelp for deg?

Løsning

Send oss din løsning og forklar hvordan du har tenkt!

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven består av to hovedkomponenter. For det første må elevene identifisere symmetriene til de forskjellige bokstavene. For det andre må de øve på å lese koordinater. Her gjelder det å arbeide systematisk.

Mulig tilnærming

Det kan være nyttig å vise fram eller tegne koordinatsystemet på tavla. Da er det mulig å skrive på det i løpet av økten.

Elevene kan arbeide parvis slik at de kan diskutere ideene sine med en partner. Bokstavene på dette arket kan klippes ut og flyttes rundt. Alternativt kan elevene arbeide på ruteark og bruke blyant og viskelær.

Hvis elevene ikke har så mye erfaring med ledetråder, kan det være nyttig å lese opp en om gangen før de jobber i par. På den måten kommer det fram at det ikke gjør noe om de ikke klarer å plassere bokstavene med en gang. De kan flytte rundt på dem etter hvert som de får mer informasjon.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva slags symmetrier har denne bokstaven?
  • Hvor kunne denne bokstaven blitt plassert i koordinatsystemet? Hvordan vet du det?
  • Hvilke bokstaver passer til denne ledetråden?

Mulig utvidelse

Elevene kan utforske og lage en oversikt over symmetriene til alle bokstavene i alfabetet.

Mulig støtte

Elevene kan begynne med å lage en oversikt over symmetriene til de forskjellige bokstavene, finne ut om bokstavene har vertikal symmetri, horisontal symmetri, rotasjonssymmetri eller ingen symmetri. Denne oversikten kan de bruke i arbeidet med å plassere bokstavene i koordinatsystemet.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9