Læreplankoblet

La oss dele!

Aktivitet

Vis hvordan du kan svare på disse spørsmålene ved å bruke

 • ord
 • bilder
 • tall
 • ting/objekter

1)

Det er Julies bursdag, og hun skal ha fest. Hun har 24 cupcakes som hun skal fordele likt på 3 kakefat. Hvor mange kaker blir det på hvert fat?

cupcake

2)

8 barn kommer på festen. De skal gå på kino. Hvor mange biler trenger de for å kjøre til kinoen hvis det er plass til 4 barn i hver bil?

bil

3)

Julie vil gi alle på festen noen sjokoladeegg som de kan ta med seg hjem. Sjokoladeeggene pakkes i kartonger med plass til 6 sjokoladeegg i hver. Vil 50 sjokoladeegg være nok til at alle de 8 gjestene kan få med seg en kartong hjem?

sjokoladeegg

Starthjelp

Bruk steiner eller legoklosser i stedet for kaker eller sjokoladeegg.

Løsning

Her går det an å tenke på to måter. Er det 8 eller 9 barn på festen hvis vi teller med Julie?

Hvis det er 8 barn til sammen, holder det med 2 biler og 50 sjokoladeegg.
Men hvis det er 9 barn til sammen, trengs det 3 biler, og det blir ikke nok egg til alle hvis boksene skal fylles opp. Kanskje må Julie da dele eggene, slik at boksene ikke er fulle?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Ved første øyekast er dette en samling med tekstoppgaver om divisjon. Men det er satt fokus på forskjellige måter å forstå divisjon på:

 • dele og gruppere (delingsdivisjon)
 • påfølgende subtraksjon (målingsdivisjon)
 • invers multiplikasjon

Mens elevene arbeider, kan du observere hvilke framgangsmåter de bruker. Hvis elevene får mulighet til å velge fritt, har de ofte sine egne måter å arbeide på.

Mulig tilnærming

I hvert tilfelle er det mulig å bruke forskjellige representasjoner for å beskrive situasjonen og løse problemet. Elevene bør oppmuntres til å forklare hvordan de har gått løs på problemet, og hvilke ressurser de har brukt for å løse det. Se og hør nøye på hvordan de forstår spørsmålene, og hvordan de utvikler strategier for å svare på dem.

Snakk med elevene om at forskjellige mennesker gjør ting på forskjellige måter. Forklar at det er nettopp dette aktiviteten handler om – det er viktig at elevene ikke tenker at det finnes bare én måte å gjøre det på.

Ved å arbeide parvis med ett spørsmål om gangen kan elevene bruke mer tid på spørsmålene og unngå å pløye seg gjennom dem så fort som mulig. Foreslå at de tenker gjennom og snakker om hva de skal gjøre før de setter i gang. De kan også prøve å løse oppgavene på ulike måter.

Det kan hende at elevene velger å bruke konkreter eller tegninger, eller kanskje noterer de bare svarene. Uansett valg av strategi kan det gi deg innsikt i elevenes selvtillit, språk, forståelse og eventuelle misoppfatninger.

Gode veiledningsspørsmål

 • Kan du beskrive hvordan du jobbet med dette?
 • Hva tenker du om NNs måte å gjøre det på?
 • Hvordan visste du hva du skulle gjøre først?
 • Har du jobbet på en annen måte nå enn med de forrige spørsmålene?

Mulig utvidelse

Elevene kan lage fortellinger med oppgaver som en medelev må løse. De får en skriftlig divisjon, for eksempel 18 : ? = 3, og skal lage en fortelling rundt den.

Elevene kan lage fortellinger som krever at de bruker divisjon, gruppering, «baklengs» multiplikasjon og påfølgende subtraksjon.

Mulig støtte

Noen elever kan ha nytte av å bruke små leker og dukker, slik at situasjonene blir så konkrete som mulig. Det å flytte rundt på konkreter kan hjelpe dem som har minst selvtillit, til å se divisjon som en meningsfull måte å løse en oppgave på.

Ressursen er utviklet av NRICH

8