Ti grønne flasker

Stikkord: Tid klokker

Problem

grønne flasker henger ned en vegg

Ti grønne flasker henger på en vegg.
Den første flasken falt ned klokka ti over fem på morgenen, og de andre falt ned en etter en hvert femte minutt.
Når falt den siste flasken ned?

Starthjelp

Du kan bruke en ekte klokke eller en modell og telle.
Tenk over hvor mange femminutter det er mellom fallet til den første og den siste flasken.

Løsning

Den siste flasken faller ned fem minutter på seks (5:55)

Man kan telle seg fram fem minutter av gangen, og da får man:

5:10

5:15

5:20

5:25

5:30

5:35

5:40

5:45

5:50

5:55
 

Ellers kan man tenke at klokka 5:10 er det 9 flasker igjen. 9x5=45, og 5:10 pluss 45 minutter gir 5:55 (fem på seks).

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven kan gjøres ganske raskt for å introdusere eller arbeide videre med tid og klokker.

Gode veiledningsspørsmål

  • Når falt den første flasken?
  • Når falt den andre flasken?
  • Hvor mange femminutter er det mellom fallet til den første og siste flasken?

Mulig utvidelse

Elevene kan finne formelen for fallet til den n-te flasken.

Mulig støtte

For noen elever kan det være nyttig å bruke en konkret klokke eller en klokkemodell.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8