Klokkeslett

Stikkord: Symmetri Mønster

Aktivitet

I løpet av en dag må jeg ofte se på klokka mi.

«Er jeg sent ute?»

«Kommer jeg fram i tide?»

«Dette er kjedelig, er ikke klokka mer?»

«Jeg klarer ikke vente! Hva er klokka egentlig?»

Jeg har en digital klokke på armen, en på stekeovnen og en på tv-dekoderen, og jeg ser dem ellers overalt. I det siste har jeg vært fascinert av måten digitale tall vises på, og mønstrene de lager.

Når klokka er

1251

oppdager jeg noe interessant. Hvis jeg plasserer et speil der prikkene er, ser jeg at det er symmetriSymmetri er et mønster som gjentar seg. Vi kan ha symmetri om et punkt, en linje eller et plan. Symmetri om en linje, betyr at hvis vi bretter langs linjen vil mønsteret på begge sidene dekke hverandre helt. Dersom man speiler en figur om en linje, et punkt eller et plan oppnår man symmetri.. Det er helt klart en symmetrilinjeSymmetrilinjer betegner linjer som er slik at figurene på hver sin side av linjen står i relasjon til hverandre. Innen speilsymmetri er delene på de to sidene av linjen helt like. nedover midten.
Deretter ser jeg etter en til, og finner for eksempel

2005

Er det den neste symmetrien, eller finnes det noen mellom de to klokkeslettene?

Hvor lang tid er det mellom de to klokkeslettene?

Den første utfordringen er å finne klokkeslett på en digital 24-timers klokke som har en symmetrilinje nedover midten. Det kan hende du finner noen som enten er tillatt eller ikke tillatt. Det er en del av det utforskende arbeidet ditt.

Det er også andre former som kan være fascinerende, for eksempel denne:

609

Når du står på hodet eller viser klokka di opp ned til noen andre, viser den riktig klokkeslett. Du må kanskje ignorere prikkene mellom timer og minutter, og da ser tallene slik ut:

609

Det finnes andre som ligner:

858

Vi ignorerer prikkene:

858

Hvor mange slike klokkeslett finnes det?
Kan vi bruke sekundtallene også?
Hjelper det å alltid ha klokka på 24-timers visning?

Alt ovenfor dreier seg om former. Nå skal vi se på tall (siffer) i forbindelse med klokkeslett.
En lærer brukte en gang sifrene på klokka for å avtale med elevene sine når de skulle møtes igjen etter pauser. De skulle møtes igjen når summen av sifrene var 10 (uten å inkludere sekundene). Etter lunsj møttes de for eksempel klokka 12:07.

Her er tre andre klokkeslett der siffersummenDu finner siffersummen (tverrsummen) av et tall ved å summere alle sifrene. blir 10:

523
2323
1423

Prøv selv og se hvilke andre klokkeslett du kan finne. Etterpå kan du endre reglene. Her er noen klokkeslett med siffersum 12:

651
642
633
624

 

Starthjelp

  • Det kan være nyttig å ha et speil tilgjengelig.
  • Ikke glem at du kan snu arket ditt opp ned for å sjekke!
  • En lommeregner kan være til hjelp når du utforsker digitale siffer uten prikker mellom.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan gjennomføres som en kort eller lang aktivitet, som en del av opplæringen i romforståelse og tallgjenkjenning.

Mulig tilnærming

Hvis elevene har erfaring med å lese digitale klokker, vil en kort introduksjon være nok til at de kan velge hva de vil utforske.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva er spesielt med det klokkeslettet du har valgt?
  • Kan du finne flere slike klokkeslett?

Mulig utvidelse

Elevene kan undersøke hvor mange spesielle klokkeslett det finnes mellom to bestemte klokkeslett. Elever på høyere nivå kan finne systemer som forutsier hvor mange spesielle klokkeslett det vil være, uten å skrive dem ned.

Mulig støtte

Det kan være nyttig å ha et speil tilgjengelig.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8