Hårfarger

Aktivitet

Ingunn var lærer på barneskolen. En dag tok hun fram kuber (klosser) (se bildet under) i forskjellige farger.
Alle guttene tok en rød kube, og alle jentene tok en grønn kube.

Så tok elevene en svart kube hvis de hadde mørkt hår, og en gul kube hvis de hadde lyst hår. De satte kubene sine sammen.

De forskjellige parene så da slik ut:

Fargede kuber i par.

Elevene ble delt inn i fire grupper, avhengig av kubeparene de tilhørte. Kan du forklare hva de forskjellige kubeparene står for?

Ingunn viste elevene en måte som viste hvordan de hadde delt seg inn i grupper: ved å bruke et trediagram.

Nederst stod alle de forskjellige kubeparene. Så delte treet seg i to greiner. De røde kubene gikk til venstre, og de grønne kubene gikk til høyre.

Så delte greinene seg igjen, avhengig av om de inneholdt svarte eller gule kuber. Dermed var det fire greiner på treet.

Her er trediagrammet:

Trediagram

Neste dag gjorde klassen det samme igjen, men denne gangen hadde de tre kuber hver. I tillegg til grønn eller rød og gul eller svart kube tok de en brun kube hvis de hadde brune øyne, og en blå kube hvis de hadde blå øyne.

brun og blå kube

Hvor mange forskjellige grupper ble det da? Kan du lage et nytt trediagram?

Hvordan kan du vise det i diagrammet hvis ingen har mørkt hår og blå øyne?

Starthjelp

Du kan lage et trediagram ved å bruke kuber, eller du kan bruke farger og tegne på et ark.

 

Løsning

Daniel og Theo har sendt inn dette trediagrammet:

løsning diagram

Send oss gjerne ditt arbeid!

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten er designet for å introdusere og bruke trediagram på en praktisk måte med de yngste elevene. Dere trenger centikuber eller multilinkkuber i forskjellige farger, fargestifter og noen store ark.

Mulig tilnærming

Begynn med å utføre aktiviteten slik som Ingunn gjorde i sin klasse. Be elevene ta en kube, avhengig av om de er jente (grønn kube) eller gutt (rød kube), og dele seg i en grønn og en rød gruppe. Nå må de selv avgjøre om de har lyst hår eller mørkt hår (kanskje kan de hjelpe hverandre med å bestemme det), og deretter ta en gul eller en svart kube.

Så kan de sette de to kubene sammen. Hva foreller disse gruppene oss? La elevene stille seg sammen med andre som har akkurat samme kombinasjon av kuber som dem. Da blir det fire grupper. Be dem igjen om å forklare hva grupperingene betyr.

Vis fram trediagrammet på tavla. La elevene snakke sammen og diskutere hva bildet viser. Kan noen av dem forklare det de ser? Legg merke til om elevene har skjønt at trediagrammet illustrerer det de nettopp har gjort.

Senere (det kan være neste dag) ber du elevene ta en kube til som tilsvarer øyenfargen deres (de bestemmer selv om de har brune eller blå øyne). Deretter kan de jobbe i par eller små grupper med å lage det nye trediagrammet.

Arbeider som elevene gjør, kan vises fram og diskuteres, og kanskje kan dere lage et oppsummerende trediagram til slutt. Noen av elevene har kanskje begynt på treet ved å sortere øyenfarge snarere enn jente/gutt, slik som i det opprinnelige diagrammet. Dette kan detvære interessant å diskutere – har det noe å si hvor en begynner?

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilke farger velger du? Hvordan bestemmer du det?
  • Hvor mange forskjellige grupper blir det?
  • Kan du lage eller tegne et nytt trediagram?
  • Hvordan blir diagrammet hvis ingen har mørkt hår og blå øyne?

Mulig utvidelse

Elever som synes aktiviteten blir for enkel, kan utfordres til å ta med andre kriterier som de velger selv.

Mulig støtte

Denne aktiviteten egner seg best i samarbeid, så oppmuntre elevene til å snakke sammen og jobbe sammen. Enkelte som får til å lage trediagrammet med kubene, kan streve med å tegne det på papir, og de kan trenge litt ekstra veiledning til det. Det å ta et bilde av kubearbeidet deres kan være til hjelp.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar
Læreplankoblet
8