Læreplankoblet

Tre fluer på tallinja

Aktivitet

Bilde fra skolemelk

Løsning

Avstanden på tallinja, eller differansen, mellom Alice og Betty er 42. Carmen ønsker å ha like lang avstand til Alice som til Betty. Deler vi hele avstanden (42) i to like store avstander, får vi tallet 21. 21 vil være avstanden fra Carmen til Alice og fra Carmen til Betty.

Tallet som Carmen sitter på kan vi finne ved å ta utgangspunkt i tallet til Alice for så å legge til 21, da får vi tallet 45 (24+21=45) som er tallet hvor Carmen sitter. Vi kan også finne tallet ved å ta utgangspunkt i tallet til Betty (66) for videre å trekke fra 21, da får vi tallet til Carmen (66-21=45).

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten lar elever arbeide med addisjon og subtraksjon på tallinja. Denne aktiviteten legger til rette for å diskutere differansebegrepet med elevene, for å finne ut hvor Carmen skal sitte.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten egner seg for å arbeide i par, eller i grupper på tre elever. Elevene kan tegne tallinja i arbeidsboka si (kopiere fra tallinja på tavla). Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be de deretter diskutere ideene sine med partneren eller i gruppa.  Diskuter til slutt i hele klassen.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvor langt er det fra Alice til Betty?
  • Hvordan skal vi begynne for å finne ut hvor midt mellom Alice og Betty er?
  • Er det flere måter man kan finne «midten» på?

Mulig utvidelse

Fluene Alice, Betty og Carmen satt og ventet på at Dorris og Elvis skulle komme til tallinja. Plutselig passerte Dorris Alice i racerfart og spratt ned på tallinja 12 plasser etter Alice, før hun nådde Carmen. Men Dorris klarte ikke å stoppe, hun spratt videre med 2 like store hopp og stanset først på tallet rett før Carmen. Hvilket tall endte Dorris på? Kan du finne ut hvor lange de to hoppene/sprettene hennes var?

Elvis kom deretter nynnende inn på tallinja. Elvis ble usikker på hvor han ønsket å sitte. Han ønsket nemlig å sitte like langt fra Betty og Dorris. Hvilket tall er det Elvis leter etter?

Hva om Elvis ønske å sitte midt mellom Carmen og Dorris, hvilket tall skjuler seg der?

Mulig støtte

Elever kan behøve hjelp til å tegne tallinja, slik at de lettere kan ta fatt på aktiviteten. Enkelte elever kan ha utfordringer med å finne plasseringen til Carmen. Det å diskutere differansebegrepet er viktig her. Om eleven står helt fast kan eleven ledes til å bruke tallinja mer aktivt. Dette kan gjøres ved å sette en finger på Alice og en annen på Betty, for så å telle seg en og en innover mot midten. Kanskje to og to hopp, fem og fem hopp?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8