Dyreskolen

Aktivitet

Bilde fra melkekartong

Løsning

4 hakkespetter blir til sammen 8 ben (4∙2 ben).

3 rådyr blir til sammen 12 ben (3∙4 ben).

2 kråker blir til sammen ben (2∙2 ben).

Til sammen har disse dyrene 24 ben (8 ben + 12 ben + 4 ben).

Vi vet at til sammen har alle dyrene på dyreskolen 44 ben.

Dette betyr at det er 20 piggsvinben (44 ben – 24 ben) på Dyreskolen.

Piggsvinene har 4 ben hver. Å finne ut hvor mange piggsvin som går på Dyreskolen kan gjøres på flere måter. Her er to løsninger med hjelp av tallinja:

 1. Du kan legge til 4 og 4 (antall ben på et piggsvin) til du kommer til 20 (antall ben på alle piggsvinene), for så å telle opp hvor mange 4ere (antall piggsvin) du fikk til sammen. På tallinja kan det se slik ut (Pilen viser hvor man starter). Teller vi opp antall 4ere ser vi at det er 5 av dem, altså er det 5 piggsvin som går på Dyreskolen.
Tallinje med hopp på 4
 1. Du kan starte med 20 bein, for så å trekke ifra 4 ben (et piggsvin) om gangen helt til du ikke har flere ben igjen. På tallinja kan det se slik ut (Pilen viser at du starten i motsatt ende av tallinja). Teller vi opp antall 4ere ser vi at det er 5 av dem, altså er det 5 piggsvin som går på Dyreskolen.
Tallinje med hopp på 4, motsatt retning

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å arbeide strukturert med problemløsninger. Her kan man også jobbe med problemløsningsstrategien Arbeide baklengs. Her får elevene bruk for flere regnearter. Elevene må bruke addisjon og gjentatt addisjon/multiplikasjon, de må fordele piggsvinføtter (divisjon) og om de benytter seg av strategien Arbeide baklengs møter de på subtraksjon.

Mulig tilnærming

Ha bildet godt synlig for elevene, for eksempel på en Smart Board. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren begynner å se studere bildet og si noe om at dette var en spennende utfordring. Deretter introduseres aktiviteten muntlig for elevene. Gjennomføres denne på småtrinn anbefales det å jobbe i grupper på 2-3 elever

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier og hvilke regnearter som kommer frem.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
 • Må man starte forfra? Kan man prøve å løse oppgaven ved å jobbe bakfra (strategien «Arbeide baklengs»), og se om du får noen ideer etter å ha prøvd det?
 • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
 • Kan du løse oppgaven ved å bruke andre regnearter?
 • Hvor mange bein har alle rådyrene til sammen?
 • Hva med alle kråkene? Og hakkespettene?
 • Kan du finne ut hvor mange bein piggsvinene har til sammen?

Mulig utvidelse

Dyra på dyreskolen fikk i lekse å samle kongler. Dyr med fire føtter skulle samle 5 kongler hver mens dyr med to føtter skulle samle 3 kongler hver.

 • Hvor mange kongler samlet alle fuglene til sammen?
 • Hvor mange kongler samlet rådyrene?
 • Hvor mange kongler samlet alle dyrene inn i leksen på Dyreskolen?

Mulig støtte

Elever kan behøve hjelp til å strukturere utprøvingen. Her kan elevene enten addere og/eller multiplisere fra starten av oppgaven. Elevene kan også starte bakfra med 44 føtter og subtrahere bort føtter de kjenner til. Når elevene kommer til at det er 20 piggsvinføtter på dyreskolen, kan det være til hjelp å benytte seg av tellebrikker for å fordele 4 føtter for hver piggsvin.

Dyrene kan også representeres med enkle tegninger

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret