Dyreskolen

Aktivitet

Bilde fra melkekartong

Løsning

Løsningsforslag kommer.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å arbeide strukturert med problemløsninger. Her kan man også jobbe med problemløsningsstrategien Arbeide baklengs. Her får elevene bruk for flere regnearter. Elevene må bruke addisjon og gjentatt addisjon/multiplikasjon, de må fordele piggsvinføtter (divisjon) og om de benytter seg av strategien Arbeide baklengs møter de på subtraksjon.

Mulig tilnærming

Ha bildet godt synlig for elevene, for eksempel på en Smart Board. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren begynner å se studere bildet og si noe om at dette var en spennende utfordring. Deretter introduseres aktiviteten muntlig for elevene. Gjennomføres denne på småtrinn anbefales det å jobbe i grupper på 2-3 elever

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier og hvilke regnearter som kommer frem.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Må man starte forfra? Kan man prøve å løse oppgaven ved å jobbe bakfra (strategien «Arbeide baklengs»), og se om du får noen ideer etter å ha prøvd det?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
  • Kan du løse oppgaven ved å bruke andre regnearter?
  • Hvor mange bein har alle rådyrene til sammen?
  • Hva med alle kråkene? Og hakkespettene?
  • Kan du finne ut hvor mange bein piggsvinene har til sammen?

Mulig utvidelse

Dyra på dyreskolen fikk i lekse å samle kongler. Dyr med fire føtter skulle samle 5 kongler hver mens dyr med to føtter skulle samle 3 kongler hver.

  • Hvor mange kongler samlet alle fuglene til sammen?
  • Hvor mange kongler samlet rådyrene?
  • Hvor mange kongler samlet alle dyrene inn i leksen på Dyreskolen?

Du kan også utfordre noen elever til å lage oppgaver der de andre svaralternativene blir riktige, eller finne ut hvor mange rådyr eller fugler de må legge til eller fjerne for at de andre svaralternativene skal bli riktige.

Mulig støtte

Elever kan behøve hjelp til å strukturere utprøvingen. Her kan elevene enten addere og/eller multiplisere fra starten av oppgaven. Elevene kan også starte bakfra med 44 føtter og subtrahere bort føtter de kjenner til. Når elevene kommer til at det er 20 piggsvinføtter på dyreskolen, kan det være til hjelp å benytte seg av tellebrikker for å fordele 4 føtter for hver piggsvin.

Dyrene kan også representeres med enkle tegninger

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Send inn svar