Hvem skal ut?

Aktivitet

Du trenger:

  • et utvalg utstyr eller bilder (forslag til bilder er vedlagt)


Vis barna fire bilder samtidig, slik som presentert i vedlegget Hvem skal ut? Du kan enten skrive ut bildene og vise på papir, eller du kan vise dem på skjerm, lerret, smartboard eller lignende. Det er fint hvis bildene er store, slik at barna lettere kan se detaljer i dem. Gi barna god tid til å studere bildene.

En rund stubbe, en svart kule, en disse av bilring og en rund betongring

I denne aktiviteten skal barna finne noe som er felles for tre av bildene, men ikke for det fjerde. Dette bildet skal dermed ut. Oppmuntre barna til å finne argumenter for at hvert av de fire bildene skal ut hver sin gang. Pass på at dere prøver dere på alle de fire bildene før dere går videre til et nytt bildesett. La barna få god tenketid, og gi gjerne hint om hva de skal se etter hvis det er nødvendig, men uten å tilby dine begrunnelser.

Barna vil nok ofte legge merke til det samme i bildene. Oppmuntre dem til å repetere hverandres oppdagelser. At de samme likhetene eller forskjellene blir sagt flere ganger, er bare bra. Det gir flere barn mulighet til å fortelle det de legger merke til, og de andre barna får høre begrepene og resonneringen flere ganger.

Lag gjerne fire bilder selv fra barnehagens ute- eller innemiljø. Knytt bildene til prosjekter dere ellers driver med i barnehagen. Hvis dere for eksempel jobber med følelser, kan dere vise bilder hvor dette er tydelig, hvis dere jobber med kunst, kan dere vise bilder knyttet til det. Hvis dere jobber med blomster, kan det også gi fine bilder og rike samtaler.

Still spørsmål som:

  • Hva er likt på bildene? Hva er forskjellig?
  • Kan du si det en gang til?
  • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?
  • Vær gjerne spesifikk i det du ønsker at barna skal studere:
  • Da må alle se spesielt på antall klosser på bildene. Snakk med naboen om hva som er likt og forskjellig med dem.
  • Hva er likt med føttene/munnen/pelsen til en katt og en hund?
  • Hva er forskjellig?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Matematisk kompetanse handler blant annet om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Matematikk handler også om å tenke kreativt og utforskende. Med «Hvem skal ut?»-aktiviteter får barna mulighet til å erfare, styrke og øve seg på å lete etter likheter og forskjeller, fundere over detaljer og nyanser, argumentere for egne ideer og lytte til andres ideer. I slike aktiviteter møter de matematiske begreper i nye sammenhenger.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17