Bygg snurrebass med Plus plus-brikker

Aktivitet

Du trenger:

  • Plus plus-brikker. Dere kan også bygge med andre typer brikker, f.eks. Lego.

Bygge fritt

Barna leker fritt med Plus plus-brikkene, slik at de blir kjent med dem. Det kan godt være at noen av barna vil lage dyr, hus, mønster o.l. Etter ei stund kan det hende at de ønsker å lage noe helt bestemt med brikkene. Om denne interessen ikke dukker opp spontant, kan du berike leken ved å fokusere på noe av det barna bygger og lager. Sammen med barna kan dere studere form og størrelse på de figurene som barna lager på eget initiativ.

Å bygge snurrebasser med Plus plus-brikker

I mange barnehager er det i perioder stor interesse for snurrebasser og spinnere. Et av barna har kanskje funnet ut hvordan det er mulig å bygge snurrebass med plus plus-brikkene? De andre barna vil kanskje lære å bygge på samme måte? Under ser vi tre snurrebasser bygd av plus plus-brikker.

3 små lego-snurrebasser

Barnet som har bygd en snurrebass, blir oppfordret til å forklare og vise rolig hvordan han gjør det. Første skritt er å finne ut hvor mange brikker som trengs. Når de andre barna har funnet riktig antall brikker, er de klar til å følge med på instruksjonene. Barna som lytter, får øvelse i å følge en oppskrift, stille spørsmål når de ikke forstår, se på en byggeprosess og herme etter den. Matematiske begreper som naturlig kan komme frem, er: antall, på tvers, likheter, ulikheter, oppover (loddrett), flatt (vannrett), midten o.l.

Her finner du et eksempel på bygging av en snurrebass. 

Et barn i ferd med å bygge lego-snurrebass
Spinnere med to rotorblader
På bildet til over til venstre ser vi spinnere med fire rotorblader, og til høyre spinnere med to rotorblader.

 

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Å bygge med klosser og brikker er konstruksjonslek. I konstruksjonslek utvikles romfølelsen til barna blant annet ved at de må se for seg hvordan byggverket skal bli fra flere perspektiv. De får erfaring med former og tall ved at de opplever at mindre deler kan settes sammen til større deler, og ved at de må finne frem det antall brikker som de har bruk for. Når barna for eksempel bygger snurrebasser etter en oppskrift, må de følge regler og krav, slik at det de bygger, blir likt det som er målet for byggingen/bildet i oppskriften. Barn som bygger sammen, lærer av hverandre og tar i bruk begreper som er nødvendige for å hjelpe hverandre. 

Gode veiledningsspørsmål

Beskrive

Bidrar til at barna utforsker og oppdager nye sammenhenger i arbeidet med spinnerne.

  • Hvordan lager du spinneren din?
  • Hvor mange rotorblader tror du vil fungere best?
  • Hva er det viktig å huske på når vi skal lage en spinner?

Resonnere

Oppmuntrer barna til å tenke og resonnere i byggingen. Bidrar til å engasjere barna i en prøve-og-feile-prosess der stadig nye ideer må prøves ut.

  • Er det flere måter å lage en spinner på?
  • Spinner den like godt/lenge om vi roterer den mot høyre eller mot venstre? Spinner den like godt om vi roterer den med høyre eller venstre hånd?

Utvide

Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vil skje hvis man endrer eller legger til noe. Hjelper barna til å visualisere og forutse.

  • Vil noe endres om vi bygger med en annen farge?
  • Vil noe endres om rotorbladene er lengre? Eller kortere?
  • Hva vil skje hvis vi bygger spinnere med færre eller flere rotorblad?

Huske/dokumentere

Oppmuntrer barna til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over byggingen sin, enten for å utforske matematikken her og nå eller for å referere til den senere.

Mulig utvidelse

Snurrebasskonkurranse!

Barna lager hver sin snurrebass og deltar i en konkurranse om å holde spinneren i gang lengst mulig (i tid). Du kan bistå barna ved å organisere turtaking, ta tiden på spinnerne og notere ned resultater f.eks. i et enkelt diagram. Konkurransen kan lede til videre utforskning om hvilken type snurrebass som spinner lengst, hvilket underlag som fungerer best, osv.

Skal vi sammen tegne, skrive ned eller ta bilder av fremgangsmåten, slik at vi husker det til en annen gang?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Send inn svar