Jeg gikk en tur på stien

Aktivitet

Barn lager sti av kasser og planker

Du trenger ulike typer materialer som er litt flate, eller som kan ligge stødig på bakken: 

 • natursteiner, murstein, vedkubber, planker, kvister, tau, kasser, bildekk, akebrett, rokkering, stige og annet som finnes i uterommet der barna skal lage stien sin

Denne aktiviteten passer å gjøre i uterommet på tur eller ved barnehagen. Be barna samle sammen materialer og lage en sammenhengende sti med begynnelse og slutt. De kan gjerne jobbe sammen i grupper. Stien kan gå rett fram, den kan bukte seg, den kan gå i ring, eller den kan ligge på en annen spennende måte. Noen stier kan være lange, mens andre kan være kortere. Her er det rom for barnas kreativitet og påfunn!

Mens barna lager stien sin, kan du stille spørsmål som:

Barn lager sti med kasser og planker
 • Fortell om stien din.
 • La oss se på hverandres stier og få noen ideer.
 • Hvor går denne stien?

Når stien er ferdig, kan du stille spørsmål som:

 • Kan du få stien din til å gå over/under/rundt/ved siden av … ?
 • Hvor lang er stien din? Hvordan kan vi finne ut det?
 • Hvor mange enheter består stien av?
 • Hvordan det kjennes det hvis vi går barbeint på stien?
 • Hvor mange ulike materialer har dere brukt? Hvilket materiale har dere brukt flest av?
Barn som prøver ut ferdig bygd sti

Starthjelp

Du kan begynne å legge en sti som barna kan fortsette på.

Du kan finne fram materialer på forhånd.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Beskrive og sammenligne: Bruke matematisk språk til å beskrive stien din, for eksempel: lang, kort, vinglete, rett fram, på skrå, i sving, oppover og nedover, framover og bakover, flat eller rund.

Tall: Telle hvor mange enheter stien består av til sammen. Barna får erfaring med at det siste tallet de teller sier antallet av enheter eller objekter i stien.

Gode veiledningsspørsmål

 • Kan du tegne stien du har laget?
 • Kan du lage en forklaring til hvordan andre kan bygge en lignende sti?
 • Kan du lage en forklaring til hvordan andre kan gå stien din?

Mulig støtte

Lag stien sammen med barna. Dere kan legge en plan sammen, bestemme hvor den skal begynne og slutte, legge en bit annenhver gang, eller lignende.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17