3 x 3 areal

Problem

Hvilken av de fargede figurene har et areal som er ulikt de fire andre?

Bilde_358

Løsning

De fargede figurene i A, B, C og E har alle areal 3. Arealet av den fargede figuren i D er en halv enhet mindre enn de øvrige.

 

Hvordan fant du det ut?

Fant du arealet av de fargede områdene eller arealet av de hvite områdene som lå utenfor de fargede?

Halverte du arealet av noen rektangler?

Ressursen er utviklet av NRICH