Lag kvadrater!

Aktivitet

Dette spillet kan spilles mot en venn eller mot datamaskinen.

Spillere velger etter tur en prikk i rutenettet – den første spilleren får blå prikker, den andre (eller datamaskinen) får røde. Om du velger å spille sammen med en venn, må du trykke på «2 spillere» øverst i vinduet.

Vinneren er den som først får fire prikker som til sammen utgjør hjørnene i et kvadrat.

Størrelsen på kvadratene spiller ingen rolle, og de kan være orientert på alle mulige måter.

For å få flere utfordringer kan du bruke pilene til å lage større rutenett.

Du kan også skrive ut denne kopioriginalen og spille med penn og papir.

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Oppgaven gir elevene en morsom (og kanskje også frustrerende) kontekst der de kan få utfordret og utvidet sin forståelse av kvadrater. Den kan hjelpe elever som kaller kvadrater i forskjellige orienteringer «skrå» eller «diamant». Når større rutenett tas i bruk, vil kvadrater kunne tegnes i mange forskjellige orienteringer.

Mulig tilnærming

Bruk det interaktive spillet, og spill noen runder «Lag kvadrater!» der hele klassen spiller mot deg eller datamaskinen. På dette stadiet er målet å gjøre elevene kjent med spillets regler, i stedet for å tenke på å utvikle vinnende strategier.

Når du mener at elevene har forstått spillet, kan du vise dette bildet (klikk på bildet for å åpne det i en ny fane) og forklare at det er blå sin tur:
 

Bilde av svarte, røde og blå prikker 5 x 6

 

Gi elevene litt tid til å tenke på egen hånd før du ber dem diskutere i par hva som er et lurt neste trekk for blå.

Deretter kan du henvende deg til hele klassen og forklare at du vil hente fram bildet som viser situasjonen etter at blå har gjort sitt trekk. Ikke si noe mer før du har vist bildet (du må kanskje gjøre enkelte elever oppmerksom på hvilken prikk blå har valgt):
 

Svarte, røde og blå prikker i mønster 5 x6

 

Lytt og se på elevenes reaksjoner på blå sitt valg. Om noen virker overrasket over det de ser, kan du be dem om å forklare hvorfor.

Gi elevene litt tid til å diskutere sammen i par om hvorfor blå gjorde det trekket han gjorde. Deretter kan du utfordre noen til å forklare hvorfor blå fikk et kvadrat når han valgte som han gjorde. Prøv å unngå at elevene bruker begreper som «diamant» på kvadrater som ikke er prototypeeksempler. Det kan være til hjelp for dem at du roterer et kvadratisk ark i forskjellige orienteringer, for å poengtere at det ikke slutter å være et kvadrat bare fordi det ikke står parallelt med skjermen eller arket.

Deretter kan elevene spille mot hverandre og prøve å utvikle vinnende strategier. Er det mulig å alltid vinne?

Gode veiledningsspørsmål

  •  Hvordan bestemmer du deg for hvor du vil sette prikken din?
  •  Er det noen måte du alltid kan vinne på?
  •  Hva forandrer seg når vi legger til flere prikker i spillet?

Mulig utvidelse

Det kan være aktuelt å utvide med noen av disse aktivitetene: «Kvadrathjørner», «Åtte skjulte kvadrater» og «Ti skjulte kvadrater».

Ressursen er utviklet av NRICH

8