Læreplankoblet

Høner på bondegården

Problem

Hønene på bondegården

Løsning

Riktig svar er 75 egg, svaralternativ A.

Kort forklaring:

Halvparten av hønene, det vil si 5, legger egg hver dag i 10 dager, 5 · 10 = 50. De andre 5 hønene legger egg annen hver dag, 5 · 5 = 25. Til sammen legger de 10 hønene 50 + 25 = 75.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger. De må tolke en skriftlig tekst, finne relevant informasjon og bruke denne informasjonen til å løse oppgaven.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren sier noe om at dette var en spennende utfordring! Legger virkelig høner egg hver dag? Hvor mange høner måtte vi hatt i klassen vår for at alle skulle fått ett egg hver dag på skolen?

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan starte arbeidet. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som for eksempel å dele opp problemet. Hvor mange egg legges av de hønene som legger egg hver dag, og hvor mange egg legges av de hønene som legger egg annenhver dag? Eller hvor mange egg legger alle hønene på en eller to dager? Oppmuntre alle til å jobbe mot slike strategier og forklaringer.
 

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Hvor mange egg legger hver høne på 10 dager?
  • Hvor mange egg legger hønene på to dager?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?

 

Mulig utvidelse

Hva hvis det på bondegården er 5 høner, i tillegg til de 10 som er der fra før, som legger egg hver tredje dag. Hvor mange egg legger de 15 hønene til sammen i løpet av 60 dager? Hvor mange dager vil det ta før de 15 hønene har lagt 1000 egg til sammen?

Mulig støtte

Se på svaralternativene, er det noen som du mener er helt uaktuelle? Hvorfor?

Elevsvar

Elever på 3. trinn ved Meldal barne- og ungdomsskole har sendt inn flere løsningsforslag. Her viser en elev at vi kan addere antall egg de forskjellige hønene legger, og at dette kan gjøres mer effektivt ved å multiplisere: 

Løsningsforslag med addisjon og multiplikasjon.

 

En annen elev fra Meldal har tegnet opp hønene og skrevet hvor mange egg de legger. Deretter har hun/han multiplisert de like tallene, og addert produktene til slutt: 

Løsningsforslag med multiplikasjon.

 

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8