Læreplankoblet

Elsas epler

Problem

Elsas epler

Løsning

Riktig svaralternativ er E.

På bordet er det til sammen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 epler.

Adam, Bosse, Clara og Davis fikk til sammen 5 + 7 + 9 + 15 = 36 epler. Elsa fikk resten av eplene, 55 – 36 = 19 epler.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for fremgangsmåter og løsninger. Det gir også elevene mulighet til å øve på addisjon og subtraksjon.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises til alle elevene.

Be elevene om å tenke individuelt over hvor de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner. Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på den totale mengden epler og som ikke fokuserer på å finne ut hvilke to poser de ulike barna har tatt, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Hvor mange epler er det i alle posene til sammen?
  • Trenger vi å finne ut hvor mange epler det var i de to posene som hver elev fikk?
  • Hvor mange epler fikk de andre 4 barna til sammen?
  • Hvordan beholder man god oversikt over det man har funnet ut?

Mulig utvidelse

  • Elevene kan lage egne oppgaver der de bruker konteksten med Elsa og eplene for så å teste oppgavene på en klassekamerat.
  • Hva hvis det var fra 6 til 15 epler i hver pose og David fikk 25 epler? Finn ut hvor mange epler de andre barna kan ha fått. Lag nye svaralternativer hvor ett av dem er svaret på hvor mange epler Elsa fikk.

Mulig støtte

Bruk veiledningsspørsmålene.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8