Fargelegg trekanter

Aktivitet

Hva ser du nedenfor?

Trekant bestående av 9 fargelagte trekanter Trekant bestående av 9 fargelagte trekanter

 

Hva legger du merke til?
Hva er det samme, og hva er forskjellig med de to figurene?

Nå er det din tur til å fargelegge!

Kan du lage symmetriske mønstre med to, tre og mer enn tre farger? Bruk GeoGebra-appleten, du kan ta vare på figurene du lager ved å ta skjermbilde. Du kan også skrive ut blanke trekanter fra listen med kopiorignaler.

 

Starthjelp

  • Denne kopioriginalen kan være nyttig.
  • Hvordan vet du om figuren din har en symmetrilinje?
  • Har du prøvd med flere eller færre farger?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven kan hjelpe barn med å gjenkjenne speilingssymmetri. Ved at barna får frihet til å lage sine egne, symmetriske mønstre kan de utvide sin forståelse av symmetri i stor grad. Oppgaven legger også opp til diskusjon rundt hva som gjør symmetriske mønstre forskjellige fra eller like hverandre. Den er utformet med tanke på barns naturlige nysgjerrighet, og ved å stille spørsmålet «hva ser du?», kan alle komme i gang.

Mulig tilnærming

Du kan begynne med å vise to fargelagte trekanter, den ene med et symmetrisk mønster, den andre uten. Du kan bruke denne kopioriginalen, eller vise problemet på storskjerm ved hjelp av en projektor. La elevene studere figurene en stund på egen hånd, før de sammen i par kan diskutere det de ser.

Diskuter videre på gruppenivå, og snakk om barnas forslag. Barna kan legge merke til figurer, farger, antall farger, antall trekanter med samme farge, osv. Ta imot alle forslag, og dersom symmetri ikke blir trukket fram av barna, kan du spørre om forskjeller mellom de to bildene.

Deretter kan du la elevene arbeide med selve problemet, som er fargelegging av egne figurer. Det kan lønne seg å gi samarbeidspartnerne denne kopioriginalen å referere til, og denne til å prøve ut mønstrene sine.

Etter hvert kan hvert par dele figurene sine med et annet par, slik at fire barn kan sitte sammen og diskutere om figurene de har laget, har symmetrilinjer.

La barna arbeide videre med oppgaven i par, og mot slutten av økta velger de ut en figur de vil dele med resten av gruppa (disse kan du lage en fin utstilling av). I plenum kan du også ta opp til diskusjon noen viktige punkt som kanskje dukker opp underveis i arbeidet. Har noen for eksempel laget en figur med mer enn én symmetrilinje? Hvis vi roterer figuren, er det en ny figur, eller er det den samme?

Gode veiledningsspørsmål

  • Fortell om figuren din.
  • Hvor er symmetrilinja i denne figuren?
  • Hvordan vet du at det er en symmetrilinje?
  • Har du prøvd med flere eller færre farger?

Mulig utvidelse

Det er lurt å stille barna «hva om»-spørsmål. Hva skjer om en for eksempel har flere trekanter? Hva skjer om en bare kunne fargelegge trekanter på nederste rad? Hva om jeg satte sammen to figurer?

Alternativt kan barna fargelegge de små trekantene med fire farger, der to like farger ikke må ligge inntil hverandre.

Mulig støtte

Mange barn kan finne hjelp i å tegne inn en symmetrilinje på forhånd. Du kan også ha speil tilgjengelig. Noen vil kanskje klippe ut figurene sine og prøve å brette dem over symmetrilinja (-linjene).

Ressursen er utviklet av NRICH