Bygge med romfigurer

Aktivitet

Vi har en eske med romfigurer. I esken er det terninger, trekantede prismer, kjegler, firkantede prismer, sylindrer og tetraeder.

Bilde av romfigurer

Se på bildet nedenfor. Hvilke bygninger tror du vil rase sammen om vi hadde prøvd å lage dem? Hvilke vil være ustabile og kanskje rase sammen?

Romfigurer i forskjellige sammensetninger

Starthjelp

  • Du kan teste ut forslagene dine ved å prøve å lage bygningene.

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Oppgaven kan utvikle elevenes forståelse av egenskaper ved vanlige geometriske romfigurer. Den legger også til rette for diskusjon og eksperimentering, og krever at elevene argumenterer for ideene sine. Det å navngi figurene bør være naturlig i diskusjonen rundt problemet, i stedet for å være en egen øvelse.

Mulig tilnærming

Elevene bør få en del erfaring med lignende byggeklosser gjennom lek før de blir introdusert for denne oppgaven, slik at de får en viss forståelse av egenskapene til figurene. De bør samtidig bli oppmuntret til å snakke om bygningene sine og hvorfor de er stødige eller ikke.

Problemet kan introduseres ved at du snakker med hele klassen og lar en av elevene balansere en av figurene på figurens sider, for eksempel en kjegle eller et trekantet prisme. Spør om figuren kan balanseres på alle sidene. Dette kan gjentas med flere figurer og andre elever. Spør om hvorfor figurene balanserer på noen sider, men ikke andre, og la elevene prøve å balansere to figurer på hverandre. Be alltid om forklaring på de ulike meningene.

Etter disse diskusjonene kan elevene arbeide i par med selve problemet. Bruk enten nettsiden eller skriv ut denne kopioriginalen. Om du vil kopiere flere eksemplarer, vil kanskje denne være bedre. Elevene bør få mulighet til å eksperimentere med konkretiseringsmateriell, i tillegg til å få problemet presentert visuelt.

Gode veiledningsspørsmål

  • Tror du disse to figurene kan balanseres slik? Hvorfor?
  • Hvorfor tror du denne bygningen vil rase sammen?

Mulig utvidelse

Elevene kan tegne og bygge egne bygninger som balanserer.

Mulig støtte

Dersom elevene har vanskeligheter med dette problemet, vil konkretiseringsmateriell være avgjørende. Oppfordre elevene til å forutse om en bygning vil kollapse eller ikke, før du ber dem bygge den.

Ressursen er utviklet av NRICH