Fargerike kvadrater

Aktivitet

Bruk disse hintene til å fargelegge kvadratene:
 

6 kvadrater uten innhold og farge

 

  • Turkis er mellom grønn og rød.

  • Oransje er under grønn.

  • Gul er til venstre for både lilla og oransje.


Du kan også bruke denne interaktiviteten:

Starthjelp

  • Hvilke kvadrater kan være blå? Hvordan vet du det?

  • Hvordan kan det andre hintet være til hjelp?

  • Prøv å fargelegge kvadratene, eller bruk tellebrikker med forskjellige farger. Passer fargene til hintene?

Løsning

6 rektangler på 2 kolonner, rød, blå, grønn øverst og gul, lilla og orange nederst

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven gir elevene mulighet til å bli bedre kjent med vanlige preposisjoner. Den krever også at de arbeider systematisk.

Mulig tilnærming

Før du introduserer oppgaven, kan du for eksempel legge noen fargeark på gulvet eller ha noen flyttbare fargelagte sirkler på en interaktiv tavle. Be elevene snakke om det de ser, ved å bruke hensiktsmessige preposisjoner, som over, under, mellom, foran, bak, over og under, og andre begreper som beskriver posisjon: ved siden av, lengst bort, nærmest osv.

Når dere skal arbeide med selve aktiviteten, vil det være nyttig å dele ut tellebrikker, multilink eller centikuber, papirkvadrater eller lignende, slik at elevene kan prøve forskjellige kombinasjoner. Begynn med noen enklere instruksjoner med bare ett og to steg før du introduserer problemet muntlig. Hintene bør gjentas flere ganger før elevene får prøve seg på å løse problemet. Dersom elevene er gode lesere, kan problemet også deles ut skriftlig. Om du ikke bruker konkretiseringsmateriell, kan du dele ut denne kopioriginalen slik at elevene kan fargelegge kvadratene. Elevene kan også samarbeide ved en datamaskin og bruke den interaktive GeoGebra-appleten.

For å belyse forskjellige strategier kan du avslutningsvis trekke fram og diskutere forskjellige elevsvar. Det kan være interessant å se på hvilke strategier elevene har brukt for å begynne. Elevene kan også komme fram og vise sin vei til løsningen ved å bruke interaktiv tavle eller GeoGebra på storskjerm.

Gode veiledningsspørsmål

•    Hvilke kvadrater kan være blå? Hvordan vet du det?
•    Hvordan kan det andre hintet være til hjelp?
•    Prøv å fargelegge kvadratene, eller bruk tellebrikker med forskjellige farger. Passer fargene til hintene?

Mulig utvidelse

Elevene kan lage sine egne utgaver av oppgaven og få en klassekamerat til å løse problemet. Hele klassen kan også prøve disse nye problemene.

Mulig støtte

Legg opp til samarbeid i par når elevene arbeider med problemet. Om noen elever er svakere i lesing kan det være lurt å sette disse samme med noen som behersker ferdigheten bedre, slik at de likevel kan arbeide med de skriftlige hintene. 
 

Ressursen er utviklet av NRICH