Hva står på baksiden?

Problem

Fire kort har et tall skrevet på den ene siden og en egenskap skrevet på den andre siden.
De fire tallene er 2, 5, 7 og 12.
De fire egenskapene er "delelig med 7", "oddetall", "primtall" og "større enn 100".

På hvert kort er det slik at tallet på den ene siden ikke har den egenskapen som er beskrevet på baksiden. Hva står på baksiden av hvert av kortene med tallene 2, 5, 7 og 12?

 

Løsning

Tallet 7 er et oddetall, et primtall og delelig med 7. Dermed er den eneste egenskapen som kan stå på baksiden "større enn 100".

Tallene 2, 5 og 7 er alle primtall, så det eneste tallet som kan ha "primtall" på baksiden er 12.

Tallet 5 er et oddetall, så den eneste egenskapen av de som er igjen som kan stå på baksiden er "delelig på 7".

Da er bare tallet 2 igjen, og på baksiden kan det stå "oddetall" ettersom 2 helt klart kan deles på 2 og dermed ikke er et oddetall.