Mønsterslangen

Problem

Figuren under viser et mønster som repeteres for hver tolvte prikk.

 
Hvilken av figurene under representerer slangen mellom punkt 2007 og punkt 2011?

 

Løsning

E

2004 er et delelig på tre (summen av sifferne er delelig med tre), og det er også delelig på 4 (de siste to sifferne former et multiplum av 4). Så 2004 er delelig på 12.
Da vil punkt nummer 2004 vil svare til punkt nummer 12 i mønsteret. Dermed er mønsteret mellom 2007 og 2011 det samme som mellom 3 og 7.

 

Ressursen er utviklet av NRICH