Korttriks

Aktivitet

Gi en komplett kortstokk til en person, og be vedkommende blande kortene godt. Be personen om å gjøre følgende:

  • Hold kortstokken med bildesiden ned, og legg ett og ett kort på bordet med bildesiden opp til du har lagt halve bunken på bordet.
  • Så tar du opp alle de 26 kortene og legger dem under kortene du holder i hånden.
  • Ta tre kort fra toppen av bunken og legg dem ned på bordet med bildesiden opp, og legg til så mange kort slik at summen blir 10. Eksempel: Hvis du trekker ruter 3, ruter konge og kløver åtte, må du legge sju kort på ruter 3, og to kort på kløver 8. Konge, dame, knekt og 10 har alle verdien 10, så der trenger du ikke å legge noen kort. Alle kortene skal legges med bildesiden ned. Ess har verdien 1, så om det ligger et ess på bordet, må du legge 9 kort for å få summen 10.
  • Kortene som vises, er ruter 3, ruter konge og kløver 8. Til sammen blir det 3 + 10 + 8 = 21.
  • Nå snur du 21 kort fra toppen av bunken du holder i hånden.

Ettersom du nå vet det 21. kortet, kan du stoppe like før du viser det, og si hva det er. Hvordan er det mulig?

Starthjelp

Har du behov for å snu de 26 kortene i starten av trikset? Hvorfor?

Kan du alltid vite svaret?

Løsning

Dette korttrikset har ingen ting å gjøre med magi. Trikset vil alltid være slik at når du begynner, vil kortet du skal vise på slutten, være kort nr. 33.

Du legger alltid 3 kort bordet. Så skal du legge til så mange kort at det blir 10 i hver bunke. Så skal du summere tallene på de tre kortene. Summen av de tre kortene og antall kort som ble lagt ned for å få 10 til sum, vil til sammen være 33. Hvis de tre kortene du legger ned, er tre esser, altså tre enere, må du legge til 9 kort i hver bunke, som til sammen er 27. Legger du til de tre kortene, får du 27 + 3 = 30. I tillegg skal du addere summen på de tre kortene, som er 1 + 1 + 1 = 3. Da får du 30 + 3 = 33.  Legger du for eksempel tre konger, skal du ikke legge til noen kort, for du har allerede 10 i alle bunkene. Summen av de tre kongene er 10 + 10 + 10 = 30. Legger du til de tre kortene som du la ned i begynnelsen, får du 30 + 3 = 33.  Du trenger altså å vite kort nr. 33.

I starten snudde du 26 kort og la dem underst i bunken. Det betyr at det 33. kortet ligger et sted i den bunken du snudde i starten, nærmere bestemt kort nr. 33 – 26 = 7. Det betyr at det eneste du trenger å huske, er kort nr. 7 i starten av trikset.

Lærerveiledning

Se filmen med elevene. La dem arbeide i par og finne ut hvordan trikset fungerer.

Ressursen er utviklet av NRICH