Tell blyanter og penner

Aktivitet

Se på disse bildene:

Thumbnail

Prøv å gjette så riktig som mulig hvor mange blyanter eller penner du ser på hvert bilde.
Hva var metoden du brukte?
Er det andre måter å gjøre det på?
Er det en måte å gjøre det på som fungerer best? Hvorfor det?

 

Starthjelp

  •  Se for deg at du deler blyantene i grupper på 10.
  • I stedet for å gjette et nøyaktig tall, kan du gjette at antallet er mellom to tall, for eksempel at det er mellom 50 og 60 blyanter og penner. (Dette er et eksempel, men ikke riktg løsning!)
  • Hva er mest nøyaktig, «mellom 40 og 60» eller «mellom 50 og 55»? Hvorfor?

 

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Denne aktiviteten er designet for å støtte elevene i å lære å anslå i grupper på 10.
Elevene vil få mulighet til å diskutere forskjellige svar og vurdere forskjellige strategier.

Mulig tilnærming

Tøm en eske med blyanter på gulvet, og spør klassen hvordan de kan finne ut hvor mange det er. Dette er en god mulighet til å snakke med en partner, og det er sannsynlig at de aller fleste vil diskutere tellestrategier på dette stadiet.

Etter hvert som elevene deler ideene sine, kan du be dem om å tenke over hvor lang tid framgangsmåtene vil ta. Du må kanskje rote til haugen med blyanter eller legge til flere blyanter før du utfordrer elevene til å finne ut hvor mange det er på relativt kort tid.
Blyantene kan også skjules og deretter vises en kort stund før de skjules igjen. Hva oppdager klassen? Tellestrategier kan gi nøyaktige svar, men de tar også lang tid.

Si til elevene at du ikke trenger å vite nøyaktig hvor mange det er, men at et godt anslag holder. Be dem om å diskutere hvordan de vil gå fram med en samarbeidspartner. Test deretter ut strategiene deres etter å ha vist fram haugen med blyanter en kort stund. Oppsummer ideene som kommer fram, og styr samtalen mot ideen om å gruppere blyantene i grupper på 10.

Blyantene kan deretter vises igjen, og klassen kan utfordres til å estimere antallet ved å bruke grupper på 10. Oppsummer svarene, og forklar at de utgjør et spenn av mulige løsninger.

Bildene fra oppgaven finnes på en pdf her.

Gode veiledningsspørsmål

  •  Hvordan kom du fram til svaret ditt?
  •  Så du for deg at du delte blyantene i grupper på 10?
  •  Er det noen som brukte en annen strategi?
  •  Hvor mange tror du at det er?
  • Er alle enige?
  • Hva kan være det minste mulige antallet? Og det største mulige antallet?

 

Mulig utvidelse

Du kan vise elevene bildene under og utfordre dem til å gruppere og anslå hvor mange blyanter det er.  
Tips: høyreklikk - "åpne i ny fane" for å vise ett bilde om gangen.

Thumbnail

 

Thumbnail