Læreplankoblet

Like lange potensar

Problem

 

Kor mange positive heiltal \(n\) finst slik at \(n^2\) har
like mange siffer som \(n^{3}\)?

 

Løysing

Viss \(n \ge 10\), vil \({n^3} \ge 10{n^2}\), så \(n^3\) vil ha minst eitt siffer meir enn \(n^2\).

Viss \(n < 10\) vil \({n^2} < 100\) og ha anten eitt eller to siffer, medan \(n^3\) har tre siffer for alle \(n > 4\), sidan \({5^3} = 125\).

Så vi treng berre å sjekke \(n = 1,2,3 \) eller \(4\).

n

n2

n3

1

1

1

2

4

8

3

9

27

4

16

64

 

Det er berre \(1\), \(2\) og \(4\) som oppfyller kravet i oppgåva. 

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10