Måltallet

Stikkord: Addisjon Strategier

Aktivitet

Dette er et spill for to spillere.

Du trenger en kopi av spillebrettet, en tellebrikke, skrivesaker og papir.

Spillebrett Måltallet

Spilleregler

Målet med spillet

Velg et måltall. Spillerne flytter tellebrikken fra tall til tall. Tallene må ligge inntil hverandre, og de summeres etter hvert som de blir valgt. Spillerne må prøve å velge tall slik at summen blir måltallet som er bestemt på forhånd. Hvis en spiller får en høyere sum enn måltallet, har spilleren tapt.

Spilleregler

 1. Spiller 1 velger et måltall. Måltallet er den totale summen som begge spillerne skal prøve å nå.
 2. Spiller 2 plasserer tellebrikken på et av tallene på spillebrettet og sier tallet høyt.
 3. Spiller 1 flytter den samme tellebrikken i en eller annen retning til et av tallene som ligger inntil dette tallet, og sier summen av de to tallene høyt.
 4. Spiller 2 flytter den samme tellebrikken videre til et annet tall, adderer tallene og sier summen av de tre tallene høyt.
 5. Spillerne fortsetter å flytte tellebrikken til nye tall som ligger inntil, og adderer tallet til summen de allerede har.
 6. Spillerne må flytte når det er deres tur.
 7. Det er ikke lov å «hoppe».
 8. Spilleren som får akkurat måltallet, vinner.
 9. Hvis spilleren får en høyere sum enn måltallet, har spilleren tapt.
 • Sett i gang og spill noen ganger.
 • Kan du finne noen gode strategier for å vinne?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

«Finn en vei til måltallet» er et spill som gir elevene mulighet til å bli tryggere i addisjon. På et høyere nivå kan de begynne å tenke strategisk ved å vurdere flere trekk på forhånd.

Mulig tilnærming

Klikk på «VIS»-knappen, og les opp de opprinnelige reglene for elevene. La elevene diskutere disse reglene med medeleven sin.

La elevene diskutere og bli enige om regler. Hvert elevpar kan få en kopi av spillebrettet og en tellebrikke. Gi elevene tid til å spille spillet flere ganger uten å si så mye. Det er viktig at de kjenner spillet godt før de begynner å analysere spillet og diskutere strategier.

Elevene kan deretter diskutere om det finnes gode måter å vinne på (hvis de ikke allerede har gjort det). La dem spille to og to mot hverandre. Det gir dem mulighet til å diskutere strategi med medeleven sin.

Økten kan ende med en liste over gode tips for andre som vil prøve dette spillet og gjerne vil vinne.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva trenger du for å nå måltallet (se regelarket)?
 • Hvor vil du flytte tellebrikken?
 • Hva tror du motstanderen din vil gjøre?

Mulig utvidelse

 • Bruk flere regnearter.
 • Gjør flere flytt per gang.
 • Nå måltallet med færrest mulig flytt.
 • Bruk tallene fra 0 til 9.
 • Lag nye versjoner med heltall, desimaltall og brøk.
 • Lag plass til flere tall i spillebrettet.
 • Start på 20, og subtraher tallene på spillebrettet. Prøv å ende med 0.
 • La de to spillerne samarbeide om å nå måltallet.

Mulig støtte

To og to elever kan få spille mot hverandre fra starten, slik at de kan diskutere med hverandre mens de spiller.

Ressursen er utviklet av NRICH

8